Landrover

CO2 UTSLÄPPSKOMPENSATION

CO2 UTSLÄPPSKOMPENSATION

CO2 UTSLÄPPSKOMPENSATION

CO2 Utsläppskompensation

Vi samarbetar med experter på utsläppskompensation via Climate Care. Vi investerar i projekt för att eliminera eller minska CO2 -utsläpp. 

Vi fokuserar våra ansträngningar på tre huvudområden: övergång från fossila bränslen till förnyelsebar energi, främja tekniker för förnyelsebar energi och utveckling av tekniker för effektivare energianvändning, både inom samhället och industrin.

Bland projekten märks två stora generatorer för vattenkraft i Tajikistan, banbrytande vindkraftverk i Turkiet & Kina, ett värmekraftverk i Ryssland, effektiv ugnsdistribution i Uganda, och en övergång i kraftproduktionen i Kina. Dessa initiativ har flera fördelar, bl.a. minskade utsläpp samtidigt som det ger arbetstillfällen på det lokala planet.

"Adeel Halim"