Landrover

VIKTIGT

ÅTERKALLELSE

VIKTIGT


Återkallelse av flexibel koppling för bakre kardanaxel, komponentnummer TVF100010

SÄKERHETSRELATERAD ÅTERKALLELSE
Angående
Flexibel koppling för bakre kardanaxel, komponentnummer TVF100010, säkerhetsproblem på eftermarknadsdelar

Land Rover genomför kostnadsfri återkallelse (programnummer PO24) av ett begränsat antal flexibla kopplingar för bakre kardanaxel som tillverkats av tredje part och sålts under perioden april 2011–februari 2012. De flexibla kopplingarna för den bakre kardanaxeln som berörs av återkallelsen kan ha installerats i Discovery 1, Discovery 2, Range Rover och Range Rover Classic av årsmodellerna 1995–2004. Om du har en sådan reservdel tillverkad av tredje part installerad i ditt fordon kan denna återkallelse beröra dig.

Orsak till detta återkallelseprogram
Ett problem har fastställts på ett antal flexibla kopplingar för bakre kardanaxel som sålts under perioden april 2011–februari 2012. De berörda reservdelarna kan ha tillverkats utan att uppfylla Land Rovers specifikationer.

Om en defekt reservdel installeras i fordonet ökar vibrationerna på drivlinan. Om denna varningssignal ignoreras kommer kopplingen med all sannolikhet att sluta fungera vilket leder till att fordonets köregenskaper försämras. På automatväxlade fordon leder det till minskad effektivitet vid växling. Om kopplingen dessutom lösgörs finns det risk för att den bakre kardanaxeln lossnar från fordonet. Dessa omständigheter medför ökad risk för olycka eller personskada.

Åtgärder som vidtas av Land Rover och din bilhandlare 
Land Rover genomför frivillig återkallelse av ovannämnda reservdel. Berörda fordon kommer att besiktigas i Land Rovers auktoriserade verkstäder. Reservdelar som inte installerats ännu kommer att inspekteras och bytas ut vid behov.

Tidsåtgång
Arbetet kommer att genomföras så snabbt och effektivt som möjligt för att du som kund ska slippa olägenheter. Arbetet beräknas ta ungefär en timme men beroende på enskilda verkstäders tidsschema kan fordonet vara kvar på verkstaden under längre tid.

Vad du som bilägare ska göra 
Kontakta en auktoriserad Land Rover-verkstad så snart möjligt. Ange fordonets identifikationsnummer (VIN) och registreringsnummer. Be om ett servicedatum för återkallelseprogrammet PO24. Besök www.landrover.se för att få tillgång till adresser till auktoriserade Land Rover-verkstäder, kartor och vägbeskrivningar.

Ta gärna med dig en utskrift av detta meddelande till verkstaden. Även om du inte har med dig en utskrift kommer verkstaden att utföra arbetet kostnadsfritt.

Ytterligare frågor 
Om du har problem med att få ditt fordon reparerat snabbt och kostnadsfritt, kontakta serviceansvarig på auktoriserad Land Rover-verkstad för hjälp.

Om du har frågor eller funderingar som din auktoriserade verkstad inte kan svara på, kontakta Land Rover på info@landrover.se så får du hjälp av våra representanter.

Denna återkallelse genomförs i enlighet med gällande rättsliga eller industriella bestämmelser för fordonsfel. Responsfrekvensen på detta återkallelseprogram kommer att övervakas noggrant av berörda myndigheter.

Detta ärende är brådskande och bör prioriteras. Land Rover beklagar eventuella besvär som denna återkallelse kan orsaka och tackar dig som trogen kund för ditt samarbete.