Landrover

Först Återtar Vi...

ÅTERTAGANDE OCH ÅTERVINNING

Först Återtar Vi...

Land Rover har upprättat en omfattande plan för att uppfylla EU:s ELV-direktiv (End of Life Vehicle).  

ELV-direktivet kräver att biltillverkare och importörer återtar bilar (oavsett datum för bilens första registrering) de släpper ut på marknaden när de tjänat ut och garanterar att de behandlas på ett ansvarsfullt sätt som skyddar miljön.

Först Återtar Vi..

ELV-bestämmelser 


• Återtagning är gratis för den sista registrerade ägaren och gäller alla personbilar som rymmer upp till nio personer och har en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton. 

• Bilen lämnas in för återvinning hos en auktoriserad bildemonterare som godkänts av tillverkaren. 

• Bilen måste vara komplett och ha kvar de viktigaste komponenterna som motor, transmission, karosseri, hjul och katalysator (där sådan finns). 

• Bilen får inte innehålla något avfall (som t.ex. trädgårds- eller hushållsavfall, extra däck, osv).

• Ägaren måste kunna bevisa att han/hon har rätt att skrota bilen innan ett skrotningsintyg utfärdas. 

Alla kontrakterade bilskrotar är auktoriserade av Europeiska miljöbyrån för skrotning av bilar. De uppfyller även Land Rovers kvalitetsstandard för att ta emot, bearbeta och återvinna uttjänta bilar och de har fått behörighet med omedelbar effekt.

För mer information om och en lista över godkända återvinningsanläggningar i ditt land, kontakta din lokala återförsäljare.