ANLEDNINGEN TILL ATT VI ÄR PROGRAMMERADE FÖR ATT UTFORSKA

Enligt forskningen så har en av fyra människor en äventyrsgen - en DRD4-7R dopamin-receptorvariant på kromosom 11 - som gör att vi njuter av extraordinära upplevelser och spännande karriärer.

Många 7R-personer lockas av högre stress och karriärer med hög risk som uppfyller deras begär. Det kan vara piloter, entreprenörer etc. De med "säkrare" jobb kan känna sig tvingade att spendera sin fritid med friklättring eller fallskärmshoppning. 

Det kan tyckas hänsynslöst och själviskt gentemot nära och kära, men som människor borde vi uppskatta det. Detta är pionjärerna som flyttar fram gränserna för människan både bokstavligt och bildligt genom att bryta ny mark med kreativitet och teknik. DRD4-7R har kallats äventyrsgenen (Adventure Gene). Denna gen gjorde att våra avlägsna förfäder lämnade Afrika och hittade nya landområden. Personer med 7R-genen tänker utanför boxen och sparkar sedan hål i den och kliver ut i det okända. Upptäckande är som ett extremt test av mänsklighetens talanger. Reslusten utnyttjas till innovation, fingerfärdighet och idérikedom. 

Ta t.ex. Ernest Shackleton som blev strandad hundratals mil från säkerheten när Antarktis is krossade hans skepp 1915. I en kamp på liv och död visade han sin drivkraft när han samlade sina utmattade kollegor för att förstärka deras skröpliga livbåtar med det som fanns till hands. Däcket av ved tätades t.ex. med sälblod. Otroligt nog så klarade sig alla med livet i behåll. 

Tack vare pionjärer som Shackleton har vi upptäckt hela vår planet under de 50 000 år som vi har funnits här på jorden. Ur det perspektivet är de upptäcktsresandes arbete här på jorden färdigt, men tänk på att vi bara har skrapat på universums yta. Den yttre rymden borde hålla dessa äventyrares nyfikenhet levande -  en nyfikenhet som samtidigt kommer att leda till många viktiga vetenskapliga upptäckter på vägen.

När Marvin Zuckerman, professorn som upptäckte äventyrsgenen, fick sin arvsmassa analyserad, fann man att han också hade 7R-genen. Zuckerman hade aldrig tänkt på sig själv som en äventyrare i traditionell mening, men nu förstod han vad som hade inspirerat honom och gett honom styrka att fortsätta med sin forskning:  Viljan att utforska det okända.

GÅ TILLBAKA TILL ADVENTURE GENE

BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö

Anmäl dig till nyhetsbrev

Ja, jag vill gärna vara först med att ta del av nylanseringar, tävlingar och events.

Anmäl dig till Land Rover nyhetsbrev