Vi vill att vår verksamhet ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, så att vi kan öka värdet för våra kunder, företaget och ekonomin i stort.

Dr Ralf Speth, CEO, Jaguar Land Rover

LIVSCYKELNS PÅVERKAN

För att minska den totala miljöpåverkan som våra produkter och processer har använder vi oss av Life Cycle Assessment (livscykelbedömning) för information vid framtida forsknings- och produktutveckling.

BEHANDLA SPILL SOM EN VÄRDEFULL RESURS

Minskning av spill och vattenanvändning har prioritet. Vi inser i allt större utsträckning värdet av våra resurser genom att försöka hitta innovativa sätt att återanvända eller återvinna dem.

MINSKNING AV VÅRT KOLDIOXIDFOTAVTRYCK

Vi undersöker hela tiden nya sätt att hantera vårt koldioxidfotavtryck i vår strävan mot en 30-procentig minskning av utsläppen från alla våra tillverkningsprocesser fram till 2020.

SKAPA MÖJLIGHETER FÖR 12 MILJONER MÄNNISKOR

Genom vårt program ”2020 Global Corporate Social Responsibility” stödjer vi lokala och globala samhällen med projekt på det humanitära området och inom hälsovård, utbildning, design, teknik och talang samt miljö och bevarande.

MILJÖANSVAR

MILJÖANSVAR

HÅLLBAR TILLVERKNING

Samtidigt som vi utvecklar hållbara tillverkningsprocesser världen över och säkerställer att våra anläggningar uppfyller de strängaste globala standarder, använder vi oss av ett helt nytt tillvägagångssätt för att maximera effektivitet och minimera spill. Vi har också gjort stora framsteg när det gäller att sänka vatten- och energiförbrukning samt spill till landfyllnad.

LÄS ARTIKELN
SE VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT

MILJÖANSVAR

MILJÖANSVAR

UTSLÄPPSMINSKNING

Hur kan man bygga fler bilar och samtidigt minska utsläppen? Det är en utmaning som vi arbetar fortlöpande med genom att modifiera våra fabriksprocesser och logistik samt investera miljarder i nya produkter och anläggningar, forskning och utveckling. Läs mer i vår hållbarhetsrapport.

LÄS ARTIKELN
SE VÄR HÅLLBARHETSRAPPORT

MILJÖANSVAR

MILJÖANSVAR

UTSLÄPPSKOMPENSERING

Vi kompenserar för 100 % av utsläppen från vår tillverkning och använder koldioxidfinansiering för investering i lokala projekt runtom i världen. Som exempel kan nämnas vårt stöd av distributionen av innovativa LifeStraw-vattenfilter till över 1,2 miljoner människor i Västra Kenya, så att de inte längre behöver koka vatten för att det ska vara säkert att dricka.

SE FILMEN

VÅRT LIVSCYKELTÄNKANDE

De värdefulla insikterna från vår Life Cycle Assessment (livscykelbedömning) har hjälpt oss att skapa den miljömässigt mest hållbara generationen av Land Rover-bilar hittills.

LÄTTVIKTSKONSTRUKTION

Genom att minska vikten på kaross och komponenter kan vi göra våra bilar effektivare, samtidigt som de levererar den utomordentliga prestanda som våra kunder förväntar sig.

ANVÄNDNING AV MER HÅLLBARA MATERIAL

Som ett led i vårt ansvarstagande har vi implementerat ett långsiktigt mål att använda hållbara material som naturligt gummi, återvunnen aluminium och plast.

DESIGN FÖR BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Vi sänker våra bilars bränsleförbrukning genom att utveckla effektivare drivlinor, hybrid- och elektriska lösningar samt karosstrukturer i lättviktsteknik.

LÄS ARTIKELN

SOCIALT ANSVAR

SOCIALT ANSVAR

INSPIRERA MORGONDAGENS INGENJÖRER

Vi satsar på att förse nästa generations ingenjörer med medel och färdigheter att ta fram en ny våg av innovationer. Hittills har över 200 000 barn deltagit i vårt program ”Inspiring Tomorrow’s Engineers” (inspiration för morgondagens ingenjörer). Vi skapar även möjligheter för begåvade unga människor att gå med i våra lärlingsprogram.

SOCIALT ANSVAR

SOCIALT ANSVAR

LÄRLINGSPROGRAM

Vårt prisbelönta lärlingsprogram lockar många ungdomar att påbörja en karriär inom design, konstruktion och teknik i fordonsbranschen. Lärlingarna tjänar pengar medan de lär sig, och belöningen kan bli spännande arbetsmöjligheter över hela världen. Varje år erbjuder vi platser åt ett stort antal unga människor.

SOCIALT ANSVAR

SOCIALT ANSVAR

HJÄLP TILL UTSATTA MÄNNISKOR

Land Rover samarbetar med Röda Kors-organisationer globalt i vitt skilda projekt, allt från katastrofberedskap till att hjälpa människor i ekonomiskt svåra tider. Till exempel samarbetar Land Rover med brittiska Röda Korset för att tillhandahålla daglig praktisk hjälp till utsatta människor som bor ensamma i isolerade områden och som har drabbats av verkliga svårigheter, i synnerhet efter en sjukhusvistelse.

LÄS MER

BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö