ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (MED INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS)


I över 25 år har Land Rover stött Royal Geographical Society (inkl. IBG) (Kungliga Geografiska Sällskapet och Institutet för Brittiska Geografer). Sällskapet grundades 1830 som ett center för geografi och stödjer forskning, utbildning, expeditioner och fältarbete, samtidigt som man verkar för allmänhetens engagemang och upplyst njutning av vår värld. Land Rover stödjer fältarbete och expeditioner, med allt från tillhandahållande av bilar och kunnande, till finansiering av uppsökande verksamhet och utbildning, och erbjuder idag Land Rover Bursary (ett stipendium).

Land Rovers partnerskap stödjer Geography Outdoors, ett center som stödjer fältforskning, undersökningar och utbildning utomhus. Land Rover tillhandahåller finansiellt stöd och lånar ut en bil till Sällskapet för besök till fältcentra, universitet och högstadieskolor. Detta är ett stöd i Sällskapets arbete med att rikta fokus på välplanerat, säkert skött kvalitetsfältarbete som gynnar studenters lärande och personliga utveckling i geografiutbildningen. Land Rovers finansiering bidrar till driften av den årliga ”Explore”-helgen och subventionerar delegaters deltagande i Land Rover Off-Road Driver Safety-kurser (förarsäkerhetsutbildning i terräng). 

Tillsammans erbjuder de två organisationerna ett årligt Land Rover-stipendium. Anslaget innebär lån av en Land Rover 110 Defender och ett stipendium på 15 000 GBP för att finansiera ett team av människor på en geografisk resa. Sökande kan dessutom ansöka om ytterligare 15 000 GBP i stöd för nödvändiga kostnader kopplade till expeditionen. Syftet med resan är att utmana och inspirera teamets geografiska förståelse för en viss miljö, där användningen av en 110 Defender är avgörande för resan. 

Genom sitt samarbete med Sällskapet fortsätter Land Rover att tillhandahålla fyrhjulsdriftsledarskap och uppmuntrar strävan efter kunskap, förståelse av miljöer och samhällen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö

Anmäl dig till nyhetsbrev

Ja, jag vill gärna vara först med att ta del av nylanseringar, tävlingar och events.

Anmäl dig till Land Rover nyhetsbrev