DEN OMÖJLIGA RESAN

1955 lämnade sex studenter London i två Land Rover bilar för att ge sig ut på en episk expedition i det okända. Slutmålet var Singapore och priset var en plats i historien. En av teamets medlemmar delar med sig av sina minnen om hur resan blev verklighet.

Det skulle bli en av de längsta resorna över land någonsin: halvvägs runt jorden, från Engelska kanalen till Singapore.

Som studenter hade vi inga pengar, inga bilar, ingenting.

Som så mycket annat i 50-talets Cambridge föddes idén sent en kväll över en kopp kaffe från gasspisen. Jag hade gått över till Adrian Cowells rum för en nattfösare, och efter ett tag började han drömma – högt. Vad sägs om att sätta ihop en expedition och köra till Singapore? Galet? Kanske. Men varför inte? Ingen annan hade ju gjort det. Vi skulle bli de första.

Vi tog fram en kartbok. Vi skissade på en rutt. Vi gissade på körsträckorna. Vi pratade långt in på natten.

Och det var mer eller mindre så expeditionen föddes, eller rättare sagt utformades.

Teamet bildades nästan innan vi visste ordet av. Först ombord var kameramannen Antony Barrington Brown (alltid känd som BB). Därefter kom Henry Nott, sekreterare i universitetets motorklubb. Sedan var det Pat Murphy, navigatör och diplomat som skötte visumförhandlingarna.

Sedan fick vi idén att värva någon från Oxford. Vi tänkte att om vi någonsin fick de där två bilarna kunde vi låta lackera en i ljusblått och den andra i mörkblått. Resultatet av mediaintresset skulle öka våra chanser till sponsring dramatiskt.

Så en trupp skickades till ”det andra stället”. Den kom tillbaka med Nigel Newbery, som blev vår kvartermästare och andremekaniker. Adrian, som trots allt var den som hade startat det hela, var redan vår ”busyness manager” – kassör, revisor och sekreterare. Han skickade först ett brev och besökte sedan Birmingham för att övertala Rover Company att vi var kapabla att genomföra en resa, som enligt vissa, var tämligen omöjlig.

Men, som Adrian framhöll, om vi mot alla odds lyckades genomföra den första resan ”landvägen till Singapore”, skulle publiciteten för Rover bli minst sagt avsevärd. Några dagar senare skrev Rover och meddelade att de förstod logiken i Adrians förslag. Firande – och sedan lite till!

BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö