LAND ROVER DEF/ADBLUE®

EURO 6, DIESELMOTORER OCH SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION:
VAD ÄR DEF, HUR SKER PÅFYLLNING SAMT VANLIGA FRÅGOR.

VISA VANLIGA FRÅGOR
VAD ÄR DIESELAVGASVÄTSKA/AdBlue<sup>®</sup>

Dieselavgasvätska (DEF), även känd som AdBlue®, är en icke-giftig, färglös, luktlös och icke-brandfarlig vätska. Den förvaras i en särskild tank i din bil och sprutas in i avgassystemet för att rena avgaserna. Tekniken med selektiv katalytisk reduktion (SCR) finns i alla Land Rovers dieselbilar från och med modellår 2016. Den gör att Land Rover kan uppfylla EU6-utsläppsreglerna genom att nivåerna av kväveoxid (NOx) i avgaserna sänks med upp till 90 %. Förutom en ny generation av katalysator kräver SCR-tekniken användning av DEF.

HUR VET JAG OM MINA DEF-/AdBlue<sup>™</sup> -NIVÅER ÄR LÅGA?

På informationsdisplayen visas en rad meddelanden när DEF-nivån börjar bli låg.


1. Det första meddelandet anger att DEF-nivån är sådan att påfyllning rekommenderas.

2. Det andra meddelandet åtföljs av en GUL varningssymbol och uppmanar till påfyllning av DEF-tanken.

3. Det tredje meddelandet startar en nedräkning av den återstående körsträckan tills DEF-tanken är tom och bilen inte längre kommer att kunna startas.

4. Det slutliga meddelandet åtföljs av en RÖD varningssymbol och visas när den återstående körsträckan är noll, och anger att inga fler starter är möjliga förrän DEF har fyllts på i tanken.

SE DIGITAL HANDBOK
TILLGÅNG TILL DEF/AdBlue®

Det är viktigt att din Land Rover alltid har tillgång till DEF, eftersom EU-lagstiftningen innebär att du inte kan starta motorn utan vätskan. På din bils informationsdisplay får du ett varningsmeddelande i förväg när din DEF-nivå är låg och en varning i god tid så att du hinner boka tid för påfyllning.

För påfyllning i samband med mellanservice erbjuder vi nu en AdBlue® -påfyllning (till rekommenderat försäljningspris) till tillverkarens rekommenderade nivå, oavsett vilken mängd som behövs*. Om du har tecknat ett Land Rover-serviceavtal kan du få en gratis påfyllning hos din lokala återförsäljare. Se villkoren nedan.

* Gäller endast Land Rover-bilar. Kontakta din återförsäljare för att förhandsboka så att du undviker eventuell besvikelse.

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.

RANGE ROVER
SÅ FYLLER DU PÅ DIN AdBlue<sup>®</sup> -TANK

AdBlue® -behållarens lock sitter till höger under motorhuven. Se din instruktionsbok för mer information.

SE FILMEN
RANGE ROVER SPORT
SÅ FYLLER DU PÅ DIN AdBlue<sup>®</sup> -TANK

AdBlue® -behållarens lock sitter till höger under motorhuven. Se din instruktionsbok för mer information.

SE FILMEN
RANGE ROVER EVOQUE
SÅ FYLLER DU PÅ DIN AdBlue<sup>®</sup> -TANK

AdBlue® -behållarens lock sitter under motorhuven, nedanför bromsvätskebehållarens påfyllningslock. Se din instruktionsbok för mer information.

SE FILMEN
NYA DISCOVERY
SÅ FYLLER DU PÅ DIN AdBlue<sup>®</sup> -TANK

AdBlue® -behållarens lock sitter till höger under motorhuven. Se din instruktionsbok för mer information.

DISCOVERY 4
SÅ FYLLER DU PÅ DIN AdBlue<sup>®</sup> -TANK

AdBlue® -behållarens lock sitter bredvid bränslepåfyllningslocket baktill på bilens högra sida. Se din instruktionsbok för mer information.

DISCOVERY SPORT
SÅ FYLLER DU PÅ DIN AdBlue<sup>®</sup> -TANK

AdBlue® -behållarens lock sitter längst upp till vänster under motorhuven. Se din instruktionsbok för mer information.

SE FILMEN
ADBLUE<sup>®</sup>-PÅFYLLNING

För påfyllning i samband med mellanservice erbjuder vi nu en AdBlue®-påfyllning till tillverkarens rekommenderade nivå, oavsett vilken mängd som behövs*. Om du har tecknat ett Land Rover-serviceavtal kan du få en gratis påfyllning hos din lokala återförsäljare. Se villkoren nedan.

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
DPF – ALLT DU BEHÖVER VETA

Visste du att dina dagliga körvanor kan ha en negativ effekt på ditt dieselpartikelfilter (DPF)? Följ vår enkla guide för att din motor alltid ska prestera på topp – året runt.

LÄS MER
SERVICEAVTAL

Tack vare våra skräddarsydda serviceavtal särskilt utformade för dig och din bil har det aldrig varit lättare att få din Land Rover att alltid prestera på topp.

LÄS MER
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
HUR KONTROLLERAR JAG MIN DEF-/ AdBlue<sup>®</sup>-NIVÅ?

Körsträckan tills det är dags för din nästa DEF-påfyllning kan när som helst visas på informationsdisplayen i instrumentpanelen*. Följ dessa enkla steg:

1. Slå på tändningen men starta inte motorn (kontrollera att en giltig smart key finns i bilen och se till att bromspedalen inte är nedtryckt. Håll nere motorns START/STOPP-knapp tills instrumentpanelens varningslampor tänds.)
2. Tryck på OK-knappen på ratten för att komma till huvudmenyn (På vissa modeller ska du trycka flera gånger på OK-knappen tills Förarassistans visas)
3. Använd nedåt-pilen på rattkontrollen för att skrolla ner och markera Fordonsinformation
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val
5. Skrolla ner för att markera Dieselavgasvätska (På vissa modeller visas detta som Nästa service)

*Inte alla bilar är utrustade för att kunna visa ovanstående information. Kontakta din Land Rover-återförsäljare / auktoriserade verkstad för förtydligande.

HUR OFTA BÖR JAG FYLLA PÅ DEF AdBlue<sup>®</sup>?

Förbrukningen av DEF kan variera kraftigt. En genomsnittlig förbrukning av DEF kan vara 1 liter per 800 km, men denna förbrukning kan mer än fördubblas beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.

VAD HÄNDER OM MIN DEF/ AdBlue<sup>®</sup> TAR SLUT?

Om DEF tar slut kommer din Land Rover inte att kunna startas igen när du har stängt av motorn. Detta är ett krav enligt EU6-utsläppsreglerna. Tanken måste då fyllas på med minst 3,6 liter AdBlue® innan bilen kan startas.

KAN JAG FYLLA PÅ DEF-TANKEN SJÄLV?

Ja, du kan köpa 1,89-liters droppfria flaskor med AdBlue® hos din lokala Land Rover-återförsäljare/auktoriserade verkstad och fylla på tanken själv. Dessa flaskor är särskilt utformade för att vara lätta att använda och förhindra droppande. Vi rekommenderar inte påfyllning av tanken ur någon annan typ av behållare.

Häll inga andra vätskor i DEF-tanken och inte heller DEF som inte uppfyller standard ISO22241-1 eller DIN 70070 , eftersom detta kan äventyra din bils korrekta funktion.

Om du råkar hälla DEF i din bränsletank ska du INTE starta motorn utan kontakta din lokala Land Rover-återförsäljare / vägassistans omedelbart.

Tankstationernas AdBlue®-pumpar för lastbilar får aldrig användas, eftersom flödeshastigheten ur dem är för hög och detta skadar bilens DEF-tank.

Se din ägarhandbok för anvisningar om hur du fyller på din DEF -tank.

ÄR DEF/ AdBlue<sup>®</sup> FARLIG?

DEF är visserligen ofarlig, men om den skulle komma i kontakt med någon del av din kropp eller av misstag förtäras ska du läsa informationen på förpackningen och söka medicinsk rådgivning. Om DEF kommer i kontakt med lacken på din Land Rover ska du helt enkelt torka rent och sedan skölja ytan med tvålvatten. DEF kan dock ge fläckar på inredning och kläder. Vid spill ska DEF därför avlägsnas omedelbart med hjälp av kallt vatten och en fuktig trasa.

HUR SKA JAG FÖRVARA DEF/AdBlue<sup>®</sup>?

Förvara alltid DEF i dess ursprungliga behållare och följ tillverkarens rekommendationer om förvaring och hantering som finns på flaskan. DEF bör aldrig förvaras i bilen.

VAD ÄR EURO 6?

Euro 6 är en del av europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp. Lagstiftningen anger gränser för hur mycket kväveoxid- (NOx) och kolvätegaser som ett vägfordon får släppa ut per kilometer.

Enligt den nya Euro 6-lagstiftningen gäller olika begränsningar för bensin- och dieselbilar. För dieselbilar har den tillåtna nivån för NOx-utsläpp sänkts till 80 mg/km (från 180 mg/km), medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp har sänkts till 170 mg/km (från 230 mg/km). För bensinbilar ligger den tillåtna nivån för NOx-utsläpp kvar på 60 mg/km, medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp är kvar på 100 mg/km.

Precis som andra biltillverkare är Land Rover förpliktigade enligt lag att uppfylla dessa nya bestämmelser senast följande datum:

Från och med den 1 januari 2015 måste alla nylanserade fordon uppfylla Euro 6-standarder. Detta omfattar alla nya modeller på marknaden, till exempel Discovery Sport. Fordon som redan finns till försäljning måste uppfylla Euro 6 senast den 1 september 2015, men:
Individuella fordon som redan finns till försäljning och som byggdes av och lämnade tillverkaren före den 1 juni 2015 får fortsätta att säljas fram till den 1 september 2016. Tillverkaren måste emellertid ansöka om undantag i dessa fall.

För mer information om AdBlue®, kontakta din lokala Land Rover-återförsäljare eller se din ägarhandbok.

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.


*När AdBlue™-nivån börjar bli låg visas ett meddelande på informationsdisplayen. Fyll på AdBlue™-tanken så snart som möjligt. En Land Rover-återförsäljare / auktoriserad verkstad kan kontaktas för att ombesörja en fullständig AdBlue™-påfyllning.
Vid behov kan AdBlue™ fyllas på med hjälp av droppfria påfyllningsflaskor som finns hos Land Rover-återförsäljare / auktoriserade verkstäder. En genomsnittlig förbrukning av AdBlue™ är 1 liter per 800 km. Förbrukningen kan emellertid variera kraftigt beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.


AdBlue™ är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta ditt närmaste auktoriserade servicecenter.
LADDA NER BROSCHYR
Ladda ner de senaste Land Rover broschyrerna.
KONTAKTA OSS
Har du en fråga? Kontakta Land Rover så hjälper vi dig!
BOKA PROVKÖRNING
Boka provkörning hos din närmsta återförsäljare.