<h3>LAND ROVER DIESELPARTIKELFILTER</h3>

VAD ÄR ETT DIESELPARTIKELFILTER (DPF) OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

RENT OCH EFFEKTIVT

För att kunna uppfylla stränga utsläppsföreskrifter, införda 2009, utrustas alla nya dieselbilar med ett avgasfilter. Dessa filter är även kända som dieselpartikelfilter (DPF). Fordon utrustade med ett DPF har effektivare utsläppsstyrning. DPF fångar effektivt upp partiklar i avgaserna och lagrar dem, vilket bidrar till lägre utsläpp från avgasröret.

AUTOMATISK RENING

Under normal körning samlas partiklar ur avgaserna i avgasfiltret. Vid behov sker rening av filtret automatiskt via en process som kallas regenerering. I de flesta situationer renas filtret automatiskt. För att det ska kunna ske måste motorn ha nått sin normala driftstemperatur.

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.

VARNINGSLAMPOR

Vissa körförhållanden, såsom frekvent körning korta sträckor, trögflytande trafik eller kallt väder, kan medföra att tillfälle inte ges för regenerering. Om så är fallet, visas en varningslampa på instrumentpanelen.

GUL
En gul varningslampa indikerar att regenerering krävs. Kör mellan 60 och 112 km/h i 20 minuter, så bör filtret renas. Underlåtenhet att efter en varning skapa förutsättningar för filtrets självrening kan resultera i försämring av bilens prestanda.
RÖD
En röd varningslampa indikerar att filtret är fullt. I detta fall ska du kontakta din lokala Land Rover-återförsäljare snarast möjligt.
GRÖN
En grön lampa visas när regenereringen är slutförd. En liten, tillfällig ökning av bränsleförbrukningen kan inträffa under självrening. Ditt DPF har automatiskt renats och du kan nu återgå till ditt tidigare körsätt.
LÄS MER
LAND ROVER ADBLUE OCH DEF
Så kontrollerar du nivåer och vet när det är dags att fylla på DEF/AdBlue® i din dieselbil.
LÄS MER
LAND ROVERS BENSIN- OCH DIESELMOTORER
Vi erbjuder en rad olika motorer och drivlinor. Hitta rätt alternativ för dig.
LÄS MER
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta ditt närmaste auktoriserade servicecenter.
LADDA NER BROSCHYR
Ladda ner de senaste Land Rover broschyrerna.
KONTAKTA OSS
Har du en fråga? Kontakta Land Rover så hjälper vi dig!
BOKA PROVKÖRNING
Boka provkörning hos din närmsta återförsäljare.