KÖRNING I VERKLIGHETEN

En guide till WLTP:
den nya normen för bedömning av bränsleeffektivitet.

Fordonstester bidrar till en förståelse av verkligheten, på motsvarande sätt som kartor bidrar till att tydliggöra en resa. Precis som kartornas förbättring — med övergång från det traditionella A-Z till satellitnavigation och samtidigt tydligare anvisningar — kommer de nya WLTP- och RDE-testerna för bränsleförbrukning och utsläpp att skapa större transparens vid köp av en ny bil.
Den nya WLTP-standarden (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att vara på plats senast i september 2018. WLTP ersätter den nuvarande NEDC-stadarden (New European Drive Cycle), för bedömning av bränsleeffektiviteten hos bensin-, diesel-, el- och hybridbilar. Vid köp av en ny bil kommer du att upptäcka att informationen på ett bättre sätt speglar den räckvidd som en full tank (eller laddning) ger dig vid körning under verkliga förhållanden.Bilar med bensin-, diesel- och hybriddrift (MHEV eller PHEV) kommer att ha information om utsläppsvärden, i tillägg till sin bränsleförbrukning. Elbilar kommer att ha information om sin energiförbrukning, i tillägg till sin räckvidd. Testerna som ska tillhandahålla dessa uppgifter kommer att vara på plats för alla bilar senast i september 2018.


Våra bilar kommer inte att förändras, utan med sin enastående kompetens, innovativa teknik – som PHEV – och prisbelönt design kommer Land Rovers bilar även i fortsättningen att representera det bästa inom design och ingenjörskonst. De nya uppgifterna kommer helt enkelt bättre återge den verkliga upplevelse som våra motorer och drivlinor bjuder på.


Införandet av de nya testerna speglar på många sätt de framsteg vi som en industri har gjort inom motortekniken. NEDC uppdaterades senast 1997, då den första generationens moderna hybridbilar blev tillgängliga på bred front. Två årtionden senare finns det förutom diesel- och bensindrivna fordon även PHEV, MHEV och elfordon på vägarna. NEDC-testerna var inte utformade för dessa fordonstyper. Därför har WLTP tagits fram.

Bristerna hos NEDC har åtgärdats genom omfattande perioder med testning. NEDC-tester pågick i ungefär 20 minuter. Det nya WLTP-testet kommer att vara 30 minuter långt, och förutom att testa din bil kommer det även att undersöka vilken inverkan tillvalsutrustning som exempelvis fabriksmonterade tillbehör har.


Dessa tester är naturligtvis en inledande vägledning. Användning i verkligheten påverkas av ett antal faktorer som bland annat terrängen, klimatet och ditt körsätt. I september 2019 kommer du att kunna se ytterligare uppgifter i takt med att nya tester på väg implementeras. Dessa kommer även att mäta kväveoxidpartiklar (NOx) och andra avgasutsläpp.


WLTP kommer att skilja sig från NEDC och tillhandahålla ytterligare information för att hjälp dig fatta ett välgrundat beslut när du ska köpa bil. De nya testerna är mer krävande och kommer inte att kunna jämföras rakt av med de äldre uppgifterna. WLTP-uppgifter för bränsleförbrukning och koldioxid (CO2) kommer att vara mer exakta men se ut att vara högre när de jämförs med NEDC. På motsvarande sätt kommer elbilar se ut att ha en jämförelsevis kortare räckvidd.

NÄR BÖRJAR ÖVERGÅNGEN TILL WLTP ATT GÄLLA?Alla helt nya bilar som tillverkas från september 2017 testas enligt WLTP. EU införde emellertid en övergångsperiod, vilket innebär att det dröjer till september 2018 innan vi, och andra biltillverkare, är tvungna att testa redan befintliga bilar enligt de nya normerna. Den nya normen börjar gälla för EU-länderna samt Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein och Israel.


I september 2018 blir också testning vid verklig körning (RDE) obligatorisk i dessa länder. Vi uppfyller redan de låga tröskelgränsvärdena i EU6d RDE-standarden. Vid RDE-testning kommer utsläpp av partiklar och kvävedioxid (NO2) att mätas direkt på vägen. Senast 2020 kommer de nya testuppgifterna för WLTP och RDE att kommuniceras i hela EU och andra länder som vill anta den nya standarden.

UTFORSKA LAND ROVER

UPPTÄCK DIN PERFEKTA BIL.

UTFORSKA VÅRA MODELLER
Upptäck våra senaste prisbelönta SUV:ar och upplev de tuffa terrängegenskaperna.
LÄS MER
ANSVAR
Vi vill att vår verksamhet ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
LÄS MER
PHEV
Upptäck hur kraft och förfining förenas i enastående kompetens.
LÄS MER
FLER BERÄTTELSER
DEF/AdBlue
Vad är DEF/AdBlue? Hur ska du använda det i din bil?
LÄS MER
BENSIN/DIESEL
Bensin eller diesel? Välj det alternativ som är bäst för dig.
LÄS MER
ÄGANDE
Upptäck fördelarna med att äga en Land Rover.
LÄS MER

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.