VANLIG TERRÄNGKÖRNING

VANLIG TERRÄNGKÖRNING

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.

Terrängkörning handlar inte bara om bergspass och flodpassager. Vi ser hur du hanterar din 4x4 säkert i fem av de vanligaste terrängkörningssituationerna.

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.

VÅR OMFATTANDE
TERRÄNGKÖRNINGSGUIDE

VÅR OMFATTANDE <br>TERRÄNGKÖRNINGSGUIDE

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.