LAND ROVER DEF/ADBLUE®

EURO 6, DIESELMOTORER OCH SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION: VAD ÄR DEF, HUR SKER PÅFYLLNING SAMT VANLIGA FRÅGOR.
LAND ROVER DEF/ADBLUE®

VAD ÄR DIESELAVGASVÄTSKA/AdBlue®

Dieselavgasvätska (DEF), även känd som AdBlue®, är en icke-giftig, färglös, luktlös och icke-brandfarlig vätska. Den förvaras i en särskild tank i din bil och sprutas in i avgassystemet för att rena avgaserna. Tekniken med selektiv katalytisk reduktion (SCR) finns i alla Land Rovers dieselbilar från och med modellår 2016. Den gör att Land Rover kan uppfylla EU6-utsläppsreglerna genom att nivåerna av kväveoxid (NOx) i avgaserna sänks med upp till 90 %. Förutom en ny generation av katalysator kräver SCR-tekniken användning av DEF.

HUR VET JAG OM MINA DEF-/AdBlue -NIVÅER ÄR LÅGA?

På informationsdisplayen visas en rad meddelanden när DEF-nivån börjar bli låg.

1. Det första meddelandet anger att DEF-nivån är sådan att påfyllning rekommenderas.

2. Det andra meddelandet åtföljs av en GUL varningssymbol och uppmanar till påfyllning av DEF-tanken.

3. Det tredje meddelandet startar en nedräkning av den återstående körsträckan tills DEF-tanken är tom och bilen inte längre kommer att kunna startas.

4. Det slutliga meddelandet åtföljs av en RÖD varningssymbol och visas när den återstående körsträckan är noll, och anger att inga fler starter är möjliga förrän DEF har fyllts på i tanken.
SE DIGITAL HANDBOK

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.

SÅ FYLLER DU PÅ DIN AdBlue® -TANK

AdBlue® -behållarens lock sitter till höger under motorhuven.

ADBLUE®-PÅFYLLNING

För påfyllning i samband med mellanservice erbjuder vi nu en AdBlue®-påfyllning till tillverkarens rekommenderade nivå, oavsett vilken mängd som behövs*. Om du har tecknat ett Land Rover-serviceavtal kan du få en gratis påfyllning hos din lokala återförsäljare.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

OPEN ALL
HUR KONTROLLERAR JAG MIN DEF-/ AdBlue®-NIVÅ?
HUR OFTA BÖR JAG FYLLA PÅ DEF AdBlue®?
VAD HÄNDER OM MIN DEF/ AdBlue® TAR SLUT?
KAN JAG FYLLA PÅ DEF-TANKEN SJÄLV?
ÄR DEF/ AdBlue® FARLIG?
HUR SKA JAG FÖRVARA DEF/AdBlue®?

VAD ÄR EURO 6?

Euro 6 är en del av europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp. Lagstiftningen anger gränser för hur mycket kväveoxid- (NOx) och kolvätegaser som ett vägfordon får släppa ut per kilometer.

Enligt den nya Euro 6-lagstiftningen gäller olika begränsningar för bensin- och dieselbilar. För dieselbilar har den tillåtna nivån för NOx-utsläpp sänkts till 80 mg/km (från 180 mg/km), medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp har sänkts till 170 mg/km (från 230 mg/km). För bensinbilar ligger den tillåtna nivån för NOx-utsläpp kvar på 60 mg/km, medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp är kvar på 100 mg/km.

Precis som andra biltillverkare är Land Rover förpliktigade enligt lag att uppfylla dessa nya bestämmelser senast följande datum:

Från och med den 1 januari 2015 måste alla nylanserade fordon uppfylla Euro 6-standarder. Detta omfattar alla nya modeller på marknaden, till exempel Discovery Sport. Fordon som redan finns till försäljning måste uppfylla Euro 6 senast den 1 september 2015, men:
Individuella fordon som redan finns till försäljning och som byggdes av och lämnade tillverkaren före den 1 juni 2015 får fortsätta att säljas fram till den 1 september 2016. Tillverkaren måste emellertid ansöka om undantag i dessa fall.

För mer information om AdBlue®, kontakta din lokala Land Rover-återförsäljare eller se din ägarhandbok.

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.


*När AdBlue™-nivån börjar bli låg visas ett meddelande på informationsdisplayen. Fyll på AdBlue™-tanken så snart som möjligt. En Land Rover-återförsäljare / auktoriserad verkstad kan kontaktas för att ombesörja en fullständig AdBlue™-påfyllning.
Vid behov kan AdBlue™ fyllas på med hjälp av droppfria påfyllningsflaskor som finns hos Land Rover-återförsäljare / auktoriserade verkstäder. En genomsnittlig förbrukning av AdBlue™ är 1 liter per 800 km. Förbrukningen kan emellertid variera kraftigt beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.


AdBlue™ är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)