LAND ROVER DIESELPARTIKELFILTER

VAD ÄR ETT DIESELPARTIKELFILTER (DPF) OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

RENT OCH EFFEKTIVT

För att kunna uppfylla stränga utsläppsföreskrifter, införda 2009, utrustas alla nya dieselbilar med ett avgasfilter. Dessa filter är även kända som dieselpartikelfilter (DPF). Fordon utrustade med ett DPF har effektivare utsläppsstyrning. DPF fångar effektivt upp partiklar i avgaserna och lagrar dem, vilket bidrar till lägre utsläpp från avgasröret.

Terrängkörning på allmän mark är förbjuden i Sverige, om inte ändamålet är för jord- eller skogsbruk.

VARNINGSLAMPOR

Vissa körförhållanden, såsom frekvent körning korta sträckor, trögflytande trafik eller kallt väder, kan medföra att tillfälle inte ges för regenerering. Om så är fallet, visas en varningslampa på instrumentpanelen.

GUL

GUL

En gul varningslampa indikerar att regenerering krävs. Kör mellan 60 och 112 km/h i 20 minuter, så bör filtret renas. Underlåtenhet att efter en varning skapa förutsättningar för filtrets självrening kan resultera i försämring av bilens prestanda.
RÖD

RÖD

En röd varningslampa indikerar att filtret är fullt. I detta fall ska du kontakta din lokala Land Rover-återförsäljare snarast möjligt.
GRÖN

GRÖN

En grön lampa visas när regenereringen är slutförd. En liten, tillfällig ökning av bränsleförbrukningen kan inträffa under självrening. Ditt DPF har automatiskt renats och du kan nu återgå till ditt tidigare körsätt.

LÄS MER

LAND ROVER ADBLUE OCH DEF

LAND ROVER ADBLUE OCH DEF

Så kontrollerar du nivåer och vet när det är dags att fylla på DEF/AdBlue® i din dieselbil.
LAND ROVERS BENSIN- OCH DIESELMOTORER

LAND ROVERS BENSIN- OCH DIESELMOTORER

Vi erbjuder en rad olika motorer och drivlinor. Hitta rätt alternativ för dig.