DIESELAVGASVÄTSKA (DEF)

EURO 6, DIESELMOTORER OCH SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION: DET DU BEHÖVER VETA

VAD ÄR DIESELAVGASVÄTSKA/AdBlue®?

Dieselavgasvätska (DEF), även känd som AdBlue®, är en icke-giftig, färglös, luktlös och icke-brandfarlig vätska. Den förvaras i en särskild tank i din bil och sprutas in i avgassystemet för att rengöra avgaserna. Tekniken selektiv katalytisk reduktion (SCR) finns i alla Land Rovers dieselbilar från och med modellår 2016. Den gör att Land Rover kan uppfylla utsläppskraven enligt Euro 6 genom att nivåerna av kväveoxid (NOx) i avgaserna sänks med upp till 90 %. Förutom en ny generation av katalysator kräver SCR-tekniken användning av DEF.

/

TILLGÅNG TILL DEF/AdBlue®

Det är viktigt att din Land Rover alltid har tillgång till DEF, eftersom EU-lagstiftningen innebär att du inte får starta motorn utan vätskan. På din bils informationsdisplay får du ett varningsmeddelande i förväg när din DEF-nivå är låg och en varning i god tid så att du hinner boka tid för påfyllning.

Din lokala Land Rover-återförsäljare/auktoriserade verkstad fyller också på tanken som en del av det planerade underhållet av din bil. Vänligen se din ägarhandbok för ytterligare information.

Vanliga frågor

Hur kontrollerar jag min DEF-/AdBlue®-nivå?

Körsträckan tills det är dags för din nästa DEF-påfyllning kan när som helst visas på informationsdisplayen i instrumentpanelen*. Följ dessa enkla steg:
1. Slå på tändningen men starta inte motorn
(Kontrollera att en giltig smart key finns i bilen och se till att bromspedalen inte är nedtryckt. Håll nere motorns START/STOPP-knapp tills instrumentpanelens varningslampor tänds)
2. Tryck på OK-knappen på ratten för att komma till huvudmenyn
(På vissa modeller ska du trycka flera gånger på OK-knappen tills Förarassistans visas)
3. Använd nedåt-pilen på rattkontrollen för att skrolla ner och markera Fordonsinformation
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val
5. Skrolla ner för att markera Dieselavgasvätska 
(På vissa modeller visas detta som Nästa service)
6. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val. Då visas DEF-räckvidden

* Alla bilar är inte utrustade för att kunna visa ovanstående information. Kontakta din Land Rover-återförsäljare för förtydligande.


Hur ofta bör jag fylla på DEF/AdBlue®?

Förbrukningen av DEF kan variera kraftigt. En genomsnittlig förbrukning av DEF kan vara 1 liter per 800 km (500 miles), men denna förbrukning kan mer än fördubblas beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.


Vad händer om min DEF/AdBlue® tar slut?

Om DEF tar slut kommer din Land Rover inte att kunna startas igen när du har stängt av motorn. Detta är ett krav i utsläppslagstiftningen Euro 6. Tanken måste då fyllas på med minst 3,6 liter AdBlue® innan bilen kan startas.


Kan jag fylla på DEF-tanken själv?

Ja, du kan köpa 1,89-liters droppfria flaskor med AdBlue® hos din lokala Land Rover-återförsäljare/auktoriserade verkstad och fylla på tanken själv. Dessa flaskor är särskilt utformade för att vara lätta att använda och förhindra droppande. Vi rekommenderar inte påfyllning av tanken ur någon annan typ av förpackning.
Häll inga andra vätskor i DEF-tanken eller DEF som inte uppfyller standard ISO22241-1 eller DIN 70070, eftersom detta kan äventyra din bils korrekta funktion.

Om du råkar hälla DEF i din bränsletank ska du INTE starta motorn utan kontakta din lokala Land Rover-återförsäljare/vägassistans omedelbart.

Tankstationernas AdBlue®-pumpar för transportbilar får aldrig användas, eftersom flödeshastigheten ur dem är för hög och detta skadar bilens DEF-tank.

Se din ägarhandbok för anvisningar om hur du fyller på din DEF-tank.


Är DEF/AdBlue® farlig?

DEF är visserligen ofarlig, men om den skulle komma i kontakt med någon del av din kropp eller av misstag förtäras ska du läsa informationen på förpackningen och söka medicinsk rådgivning. Om DEF kommer i kontakt med lacken på din Land Rover ska du helt enkelt torka rent och sedan skölja ytan med tvålvatten. DEF kan dock ge fläckar på inredning och kläder. Vid spill ska DEF därför avlägsnas omedelbart med hjälp av kallt vatten och en fuktig trasa.


Hur bör jag förvara DEF/AdBlue®?

Förvara alltid DEF i dess ursprungliga förpackning och följ tillverkarens rekommendationer om förvaring och hantering som finns på flaskan. DEF bör aldrig förvaras i bilen.

VAD ÄR EURO 6?

Euro 6 är en del av europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp. Lagstiftningen anger gränser för hur mycket kväveoxid- (NOx) och kolvätegaser som ett vägfordon får släppa ut per kilometer. 
Enligt den nya Euro 6-lagstiftningen gäller olika begränsningar för bensin- och dieselbilar. För dieselbilar har den tillåtna nivån för NOx-utsläpp sänkts till 80 mg/km (från 180 mg/km), medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp har sänkts till 170 mg/km (från 230 mg/km). För bensinbilar ligger den tillåtna nivån för NOx-utsläpp kvar på 60 mg/km, medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp är kvar på 100 mg/km. 
Precis som andra biltillverkare är Land Rover förpliktigade enligt lag att uppfylla dessa nya bestämmelser senast följande datum: 
Från och med den 1 februari 2015 måste alla nyintroducerade fordon uppfylla Euro 6-standarder. Detta omfattar alla nya modeller på marknaden, till exempel Discovery Sport. Fordon som redan finns till försäljning måste uppfylla Euro 6 senast den 1 september 2015, men: 
Individuella fordon som redan finns till försäljning och som byggdes av och skickades från tillverkaren före den 1 juni 2015 får fortsätta att säljas fram till den 1 september 2016. Tillverkaren måste emellertid ansöka om undantag i dessa fall. 
För mer information om AdBlue®, kontakta din lokala Land Rover-återförsäljare eller se din ägarhandbok.


*När AdBlue®-nivån börjar bli låg visas ett meddelande på informationsdisplayen. Fyll på AdBlue®-tanken igen så snart som möjligt. En Land Rover-återförsäljare/auktoriserad verkstad kan kontaktas för ombesörjning av en fullständig AdBlue®-påfyllning. 
Vid behov kan AdBlue® fyllas på med hjälp av droppfria påfyllningsflaskor som finns hos Land Rover-återförsäljare/auktoriserade verkstäder. En genomsnittlig förbrukning av AdBlue® är 1 liter per 800 km (500 miles). Förbrukningen kan emellertid variera kraftigt beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.

AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö