LAND ROVER PLUG-IN HYBRIDBILER VANLIGA FRÅGOR
F) TÄCKS BATTERIET AV GARANTI?
S) Ja. Förutom bilens standardgaranti omfattas våra EV-batterier från och med april 2020 av en sexårsgaranti.
F) VILKEN RÄCKVIDD HAR EN LADDHYBRID?
S) När enbart elmotorn används har våra laddhybrider en räckvidd på upp till 68 km* beroende på bilmodell. Våra laddhybrider använder sig även av en bensinmotor för att vid behov erbjuda en mycket större räckvidd.

*Värdena har beräknats med hjälp av NEDC2 elräckvidd.
F) KAN JAG LADDA MIN LADDHYBRID NÄR DET REGNAR?
S) Ja. Laddningsprocessen för laddhybrider är helt säker.
F) KLARAR DET NATIONELLA ELNÄTET EFTERFRÅGAN?
S) Elnätet kan lätt klara elfordonsladdning, som mestadels sker nattetid när elanvändningen är låg. Vi och andra biltillverkare samarbetar med regeringar och energileverantörer för att säkerställa att elförsörjningen upprätthålls.
F) ÄR ELFORDON LÅNGSAMMA JÄMFÖRT MED BENSIN- OCH DIESELFORDON?
S) Nej, långt ifrån. Elmotorer utvecklar fullt vridmoment från första ögonblicket, vilket ger häpnadsväckande respons och accelerationstider.
F) ÄR ELFORDON SÄKRA?
S) Ja. Alla nya modeller uppfyller samma stränga säkerhetsstandarder som övriga modeller.
TYPER AV EL- OCH LADDHYBRIDFORDON
VAD ÄR ETT LADDHYBRIDFORDON?

Ett laddhybridfordon (PHEV) har en konventionell förbränningsmotor och en kraftfull elmotor som arbetar parallellt. Elmotorn drivs av ett högvoltsbatteri med stor kapacitet som kan laddas externt och som under körning återladdas genom regenererande bromsning och motorbromsning. Det stora batteriet gör att fordonet kan köras helt på el upp till 68 km* efter en fulladdning, vilket är tillräckligt för de flesta vardagsresor som exempelvis pendling till och från jobb och skola.*Värdena har beräknats med hjälp av NEDC2 elräckvidd.

ÄR LADDHYBRIDFORDON DEN ENDA TYPEN AV ELFORDON?

• MHEV. Mildhybridfordon använder sig av en remintegrerad startmotorgenerator och ett batteri för att lagra energi vid motorbromsning. De kan inte anslutas för laddning och kan inte köras på enbart el.
• HEV. I hybridfordon kombineras en förbränningsmotor och en elmotor. Batteriet laddas av förbränningsmotorn och vid regenererande bromsning och motorbromsning. De kan inte anslutas för laddning men kan köras kortare avstånd på el.
• PHEV. I laddhybridfordon kombineras en förbränningsmotor och en elmotor. Batteriet laddas från en extern källa och även genom regenererande bromsning och motorbromsning. Dessa fordon måste vara anslutna för att ladda batteriet och kan köras på enbart el under längre perioder.
• BEV. Batteridrivna elfordon är helt eldrivna. De har ingen förbränningsmotor (varken bensin eller diesel). Batteriet laddas genom regenererande bromsning samt motorbromsning och även när det ansluts till en extern strömkälla.

ATT LEVA MED EN LADDHYBRID
HAR KLIMATET NÅGON INVERKAN PÅ BATTERIET?

Vid höga temperaturer sjunker räckvidden eftersom energi används för att kyla batteriet. Batteriets livslängd påverkas endast om denna extrema värme varar mycket länge. På motsvarande sätt sjunker räckvidden vid mycket låga temperaturer eftersom energi då används för att värma batteriet. Batterierna kan förvaras vid -40℃ men måste anslutas och värmas upp till -20℃ före körning.

FÖRSÄMRAS BATTERIERNA ÖVER TID PRECIS SOM I ANDRA ELEKTRISKA APPARATER?

Batterier i elfordon (EV) kan laddas tusentals gånger med endast ringa försämring.

MÅSTE BATTERIERNA BYTAS UT MED JÄMNA MELLANRUM?

Nej, batterierna är gjorda för att sitta kvar under bilens hela livslängd. Våra PHEV-batterier har en garanterad laddningskapacitet på 70 % i minst 6 år eller 96 540 km (det som inträffar först) beroende på bilmodell. För att garantin ska gälla måste bilen användas och underhållas på rätt sätt samt laddas regelbundet.

VILKA ÄR DE STÖRSTA FÖRDELARNA MED ATT ÄGA ETT LADDHYBRIDFORDON?

En laddhybrid har många av elfordonets fördelar såsom förfining, låga driftskostnader och noll lokala avgasutsläpp vid korta regelbundna resor, samtidigt erbjuder den flexibilitet tack vare en konventionell förbränningsmotor för längre resor utan krav på återuppladdning. Kombinationen av förbränningsmotor och elmotor innebär också att fordonet kan leverera det kraftiga vridmomentet och den prestandan som normalt associeras med en konventionell motor med stor volym.

FINNS DET ANDRA FÖRDELAR?

En laddhybrid har många av elfordonets fördelar som kan utnyttjas av kunder som inte har möjlighet att välja ett fordon med enbart eldrift. I takt med att elförsörjningen i allt större utsträckning kommer från förnybara resurser erbjuder elbilar också miljöfördelar jämfört med traditionella förbränningsmotorer. Detta är något som alltmer uppmuntras av regeringar runtom i världen, exempelvis i form av olika bonusar för att sänka inköpskostnader och beskattning av företagsbilar. Detta, tillsammans med de sänkta driftskostnaderna hos ett elektrifierat fordon, gör laddhybriden till ett ekonomiskt attraktivt alternativ för många människor, samtidigt som den vid behov fungerar precis som en vanlig bil med en konventionell förbränningsmotor.

VILKA NACKDELAR FINNS DET MED ATT ÄGA ETT LADDHYBRIDFORDON?

De största fördelarna med en laddhybrid kommer att upplevas av ägare som kan använda extern laddning för en stor del av sin körning. Längre resor kan göras utan något behov av extern laddning, men vid sådan körning kommer fordonets bränsleförbrukning att vara jämförbar med ett konventionellt drivet fordon när den ursprungliga laddningen tar slut, även om en viss restladdning finns kvar för att förbränningsmotorn ska kunna förses med elassistans när full effekt behövs.

FINNS DET NÅGRA APPAR FÖR INFORMATION OCH HJÄLP VID FORDONSANVÄNDNING?

Remote-appen är tillgänglig för våra laddhybrider med utökade funktioner. Med hjälp av appen kan du stoppa eller starta laddning, styra avfärdstider (tidsinställd klimatanläggning), hantera laddtariffer och ställa in önskad maximal laddningsnivå. Appen kommer även att meddela om laddkontakten dras ur med våld eller om laddningen har upphört.

PHEV-RÄCKVIDD
KOMMER EN LADDHYBRID ATT HA TILLRÄCKLIG RÄCKVIDD FÖR MIN RESA?

Batteriet ger en räckvidd på upp till 68 km*, och så tillkommer bränsletankens räckvidd. Räckvidden på enbart el är tillräcklig för de flesta vardagsresor som exempelvis pendling till och från jobb och skola. Kraftkälla kan väljas antingen manuellt eller automatiskt och utgörs av fordonets förbränningsmotor, PHEV-batteriet med noll lokala avgasutsläpp eller en kombination av båda.*Värdena har beräknats med hjälp av NEDC2 elräckvidd.

VILKA FAKTORER PÅVERKAR RÄCKVIDDEN?

Användning av kyl- eller värmesystemen medför att batteriet töms fortare och därmed också att bilens räckvidd i elbilsläget (EV) minskar. Kraftig acceleration och höga hastigheter medför också att batteriets laddningsnivå och därmed bilens EV-räckvidd sjunker fortare.

HUR KAN JAG OPTIMERA BILENS BRÄNSLEEKONOMI OCH BATTERIETS LADDNINGSNIVÅ?

I standardkörläget (Parallel Hybrid) kan du optimera antingen bränsleekonomin eller batteriets laddningsnivå genom att använda en av följande två funktioner:

• SAVE-funktion – denna väljs manuellt via pekskärmen och förhindrar att batteriets laddningsnivå sjunker under en viss förvald gräns. Detta gör att du kan spara el för tyst körning med noll lokala avgasutsläpp till en tidpunkt längre fram på resan. Bilen använder bara elmotorn om batteriet har fått extra laddning genom regenererande bromsning så att laddningsnivån ligger över den sparade gränsen.
• Funktionen Predictive Energy Optimisation (PEO, förutseende energioptimering) – denna funktion aktiveras automatiskt när en destination anges i bilens navigationssystem. Med hjälp av höjdnivådata för den valda rutten styr PEO-funktionen omkopplingen mellan elmotor och förbränningsmotor för att optimera bränsleekonomin under hela resan.

LADDNING
VILKA OLIKA SÄTT FINNS DET ATT LADDA EN LADDHYBRID?

• AC-laddning: Elfordon finns med en laddkabel för hemmet som kopplas in i fordonet. Det innebär att du kan ladda en PHEV i ditt garage, eller på din infart om du har ett utomhusuttag. En ombordladdare omvandlar växelström till likström. Laddtider beror på vilket land du befinner dig i, men för snabbare laddning kan du installera en laddbox hemma som laddar bilen fortare än via ett standardeluttag.

• Regenererande bromsning: Elfordon utnyttjar regenererande bromsning för att omvandla fordonets kinetiska energi till elektrisk energi och använder denna för att ladda batteriet - i stället för att låta den gå till spillo i form av värme på det sätt som sker med konventionella bromsar.
• Motorbromsning: Fordonets kinetiska energi omvandlas till elektrisk energi när gas- eller bromspedalen släpps upp medan fordonet fortsätter att rulla framåt.

VAD ÄR DESTINATIONSLADDNING?

Detta är laddstationer som kan finnas på ställen som du besöker i andra syften än för att ladda ditt fordon. Finns till exempel på lokala stormarknader, hotell och gym.

VAD ÄR RESELADDNING?

Snabbare laddningsutrustning kan finnas på vissa servicestationer eller särskilda laddstationer för elfordon och ger maximal laddning på kortast möjliga tid. Detta kallas ”reseladdning”.

VILKEN LADDNINGSUTRUSTNING KOMMER JAG ATT BEHÖVA?

Våra laddhybrider kan levereras med exempelvis en laddkabel för hemmet som lämpar sig för laddning via ett vanligt väggeluttag. För bekväm och snabb laddning av ett elfordon hemma rekommenderas en laddbox, men det är inget krav. Vi samarbetar med Bee, Sveriges ledande laddoperatör, vid installation av laddboxar i hemmet. Installationskostnaderna varierar beroende på marknad (och elförsörjning), men priserna är överkomliga och fortsätter att falla i takt med den ökade efterfrågan. Laddboxen kan vara försedd med en inbyggd laddkabel, alternativt finns en kabel för publik laddning tillgänglig som ett tillbehör som kan användas med en laddbox eller på publika laddstationer.
Som tillbehör finns även en universell laddkabel som kan förses med olika adaptrar och kontakter för att klara globala standarder. De tillhandahålls med kontakter som passar både uttag i hemmet och industriella uttag. Den senare lämpar sig för snabbare laddning eftersom den klarar upp till 7 kW.

KOMMER ELNÄTET I MITT HUS ATT BEHÖVA ÄNDRAS?

Våra laddhybrider finns med en laddkabel som kan anslutas direkt till väggeluttagen i ditt hem. För snabbare och bekvämare laddningslösningar rekommenderas kunderna att anlita en kvalificerad elektriker för installation av ett separat laddnät i anslutning till hemmets elnät samt montering av ett särskilt ladduttag eller en laddbox för fordonsladdning.

VEM KAN INSTALLERA EN LADDBOX ÅT MIG?

Vi samarbetar med Bee, Sveriges ledande laddoperatör, som kan göra en bedömning av din fastighet (på arbetet eller hemma) samt föreslå och ombesörja installation av en laddningslösning som passar dig. Om andra leverantörer anlitas måste de kunna garantera utrustningens kompatibilitet.

JAG HAR INTE PRIVAT PARKERING HEMMA ELLER PÅ ARBETET. INNEBÄR DET ATT JAG INTE KAN HA ETT ELFORDON?

Inte nödvändigtvis. Det beror på en rad olika faktorer. Nätverket med publika laddstationer växer, både för standard- och snabbladdning. I städer och längs större vägar finns det även många laddstationer som du kan använda för rese- eller destinationsladdning.

HAR BATTERIET NÅGON GARANTI?

Jaguar Land Rovers laddhybrider kommer att ha en garanterad laddningskapacitet på 70 % i minst 6 år eller 96 540 km (det som inträffar först) beroende på bil.
För att garantin ska gälla måste bilen användas och underhållas på rätt sätt samt batteriet laddas regelbundet.

VAD BETYDER KWH?

Kilowattimmar är ett mått på hur mycket energi som kan lagras i ett batteri. För ett givet fordon kommer ett batteri med större kapacitet fler kWh att innebära större räckvidd och/eller högre prestanda. För en given kapacitet kommer den faktiska räckvidden att bero på körstil och omgivningsvillkor.

KLARAR ELNÄTET DET STIGANDE ANTALET ELFORDON?

Fordonstillverkare samarbetar för närvarande med regeringar och energileverantörer för att de ska säkerställa att ökad användning av elfordon inte ska orsaka problem för de nationella elnäten.

VAD ÄR REGENERERANDE BROMSNING?

Elmotorer förbrukar energi för att skapa rörelse. När denna rörelse inte längre behövs (till exempel när ett fordon saktar ner), kan den bromsande kraften utnyttjas för att vända motorns funktion och generera elektricitet. Detta kallas regenererande bromsning, och den elektricitet som genereras kan ledas tillbaka till batteriet. Under rätt omständigheter kan ett elfordons räckvidd förlängas med över 10 % genom tillvaratagande av regenererad elektricitet.

KOMPETENS OCH PRESTANDA
ÄR EN PHEV LÅNGSAMMARE OCH HAR SÄMRE RESPONS ÄN BENSIN- ELLER DIESELBILAR?

Elmotorer utvecklar fullt vridmoment från första ögonblicket, vilket ger häpnadsväckande respons och accelerationstider.

KAN JAG ANVÄNDA EN PHEV FÖR SLÄPVAGNSKÖRNING?

Ja, släpvagnskörning kan ske i EV-läget, men räckvidden kommer att sjunka. Hos din lokala Land Rover-återförsäljare finns både en elektriskt utfällbar dragkrok och en avtagbar krok som tillbehör. Den elektriskt utfällbara dragkroken kan inte fås till vissa bilar med anledning av placeringen av högvoltsbatteriet och tillhörande elektrisk utrustning. Men till just dessa Land Rover-modeller kan tillbehöret avtagbar dragkrok användas i stället.

KAN JAG ANVÄNDA EN PHEV FÖR TERRÄNGKÖRNING?

Inga kompromisser har gjorts när det gäller terrängkompetensen hos vår PHEV-modeller. Tvärtom är den under vissa förhållanden ännu bättre än hos modellerna med konventionella motorer. Det extra vridmomentet som elmotorn tillhandahåller i låga hastigheter är en fördel i en rad olika terrängsituationer. Dessutom är EV-läget (prioriterad eldrift) tillgängligt i vissa av Terrain Response-lägena. EV-läget är tillgängligt vid terrängkörning med låg utväxling, men räckvidden kommer att sjunka.

KAN JAG MONTERA ETT RESERVHJUL PÅ EN PHEV?

Våra laddhybrider är utrustade med en däckreparationssats som standard. I vissa bilar ryms inte ett fullstort reservhjul på den vanliga platsen under golvet. Men till dessa Land Rover-modeller finns en hjulpåse med fastspänningssystem hos din lokala Land Rover-återförsäljare. Denna kan användas för säker förvaring av ett reservhjul eller ett fullstort hjul i lastutrymmet.

SÄKERHET
ÄR ELFORDON SÄKRA?

Alla våra bilar, inklusive laddhybriderna, har designats och konstruerats för att uppfylla de strängaste globala säkerhetsstandarderna.

UTFORSKA LAND ROVER
VÅRT HYBRIDUTBUD
Utforska vårt utbud av laddhybrider.
LÄS MER
UTFORSKA VÅRA BILAR
Utforska och jämför hela vårt utbud av bilar innan du väljer en som passar dig och din livsstil.
UTFORSKA MODELLER
FÅ EN OFFERT
Skräddarsytt erbjudande på valfri Land Rover.
BOKA PROVKÖRNING
Boka provkörning hos din närmsta återförsäljare
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta en Land Rover-återförsäljare nära dig
JAG VILL FÅ INFORMATION
Anmäl dig för att få senaste nytt om Land Rover