HUMANITÄRT BISTÅND OCH BEVARANDE

SAMARBETE MED ORGANISATIONER FÖR ATT SKAPA POSITIV FÖRÄNDRING I VÄRLDEN.
HUMANITÄRT BISTÅND OCH BEVARANDE

ANSVARSTAGANDE AFFÄRSVERKSAMHET

På Land Rover strävar vi efter att vara en ansvarfull aktör i samhället och vår planet. Vi är fast beslutna att göra vår del för att säkerställa en hållbar framtid genom att ta ansvar och genomföra åtgärder som har en positiv inverkan på miljön och samhället.