ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (MED IBG)

FLYTTAR UTFORSKANDETS GRÄNSER.
ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (MED IBG)

Jag tror att länken mellan Royal Geographical Society och Land Rover är helt central. Vi har fått otroligt bra stöttning från Land Rover och deras ingenjörer. Alla är med på båten.

MANU PALOMEQUE
FOTOGRAF

RGS (MED IBG) - SAMARBETET

Tillsammans har Land Rover och Royal Geographical Society (med IBG) (Kungliga Geografiska Sällskapet och Institutet för Brittiska Geografer) stöttat utvecklingen av den geografiska vetenskapen.

LAND ROVER OCH ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

I tätt samarbete med Royal Geographical Society (med IBG) tillhandahåller Land Rover stöd och bilar för fältarbeten och expeditioner.