RANGE ROVER FRÄMJAR KREATIVITET: STUDIE AVSLÖJAR DEN PERFEKTA MILJÖN FÖR KREATIVT TÄNKANDE

Jaguar biler

Bekväm sittplats, naturligt ljus och frånvaro av ljud är de mest avgörande faktorerna som främjar kreativt tänkande, enligt en studie som släpptes idag.

I rapporten, som utförts av Land Rover med organisationspsykologen Sir Cary Cooper och Institute of Directors, tillfrågades över 900 globala vd:ar, direktörer och höga chefer i syfte att fastställa den optimala miljö som inspirerar kreativa idéer.

Man fann att 84 % av företagsledarna anser att deras miljö är en viktig förutsättning för kreativt tänkande. Utöver de tre viktigaste fysiska faktorerna angav de tillfrågade att frisk luft (23 %), en känsla av utrymme (18 %) och naturliga material (trä, läder osv.) (5 %) är mycket viktigt för en kreativ miljö, medan det att ha det bekvämt (64 %), ha tid att tänka (61 %) och inte känna sig stressad (41 %) ansågs vara nödvändiga psykologiska villkor för de bästa idéerna.

I linje med dessa resultat uppgavs hemmet vara den mest effektiva platsen för kreativitet (48 %) – undan stress och störningsmoment på kontoret – medan en av fem chefer (18 %) uppgav att de får sina bästa idéer i bilen. För dem som arbetar i bilen är den vanligaste aktiviteten kreativt tänkande (40 %), eftersom de använder restiden för att koppla av och reflektera. 

”Resultaten i denna studie pekar på att bilar erbjuder både de rätta psykologiska och fysiska villkoren för kreativitet”, menar Sir Cary Cooper. ”Kreativa tankar kommer gärna när vi minst väntar oss det – när vi kopplar av eller inte tänker på ett problem. Experiment har visat att vi har lättare att släppa fram hjärnans kreativitet när dopamin frigörs i hjärnan genom vanemässiga eller instinktiva distraktioner, som exempelvis bilkörning.”

Nästan en av tio tillfrågade chefer uppgav att de tillbringar mer än 25 % av sin arbetsvecka i bilen. När Land Rover utvecklade sina lyxiga Range Rover-modeller, som ofta körs eller används av högre chefer, ansträngde man sig för att optimera miljön för långa stunder av arbete och reflexion. Gerry McGovern, Land Rovers designchef, förklarar hur designgruppen skapat en miljö i Range Rover som är gynnsam för kreativt tänkande:

”Vi designade en interiör för Range Rovern som speglar våra kunders behov. Det innebär en ordning och visuell logik – en invändig arkitektur som främjar lugn och stillhet och som inger den där känslan av upphöjdhet som Range Rover är känd för; något som helt enkelt känns rätt. En känsla av att i midjehöjd omslutas av bilen – undan omvärldens stress och buller – kombineras med en koppling till världen utanför genom det enorma panoramataket som släpper in mesta möjliga naturliga ljus.”

Land Rovers studie visar att den näst mest populära aktiviteten i bilen (39 %) är att gå igenom e-post, följt av brådskande arbetsuppgifter (34 %). ”Den enorma mängden e-post är den största orsaken till försämring av den brittiska arbetsstyrkans produktivitet”, uppger Cary. ”Chefer som lägger sin tid i bilen på att arbeta med e-post kanske skulle vinna på att i stället utnyttja tiden för reflektion och eftertanke.”

Under de 45 år som lagts på ständig utveckling av Range Rover har Land Rover lärt sig mycket om människorna som kör eller reser i deras lyxigaste modeller. Dr Paul Herriotts, Land Rovers teknikspecialist inom ergonomi, förklarar hur miljön byggs upp från grunden och runt kunden: ”Land Rover levererar bilar till en bred kundbas från över 170 länder. Att känna våra kunder utan och innan – deras form, storlek och egenskaper – är avgörande för att vi ska kunna bygga en bil som passar deras behov. Range Rover är höjden av lyx och design hos Land Rover och även den modell som är optimalt anpassningsbar. Den måste vara lika utomordentligt bekväm för en lång, ung manlig passagerare som för en kort, äldre kvinna. Vår ambition är att skapa en trygg miljö som kunderna kan anpassa för att skapa sin egen perfekta personliga miljö – för att arbeta, vila eller ha roligt.”

När arbetslivet kräver allt längre arbetsdagar är det uppenbart att vi behöver anpassa oss efter olika arbetsmiljöer om vi ska kunna få ut det bästa både av oss själva och av andra. Sir Cary förklarar: ”Med tiden är det inte bara vår relation till arbete som förändrats utan även de platser och utrymmen där vi arbetar. Det handlar om allt från kontor som påminner om produktionslinjer till öppna kontorslandskap och fler caféer med trådlös teknik som befriar de anställda från kontorsbås och erbjuder ett mer flexibelt arbetssätt. Det är just det sistnämnda, mer flexibla arbetssätt, som hela tiden krävs för att de anställda lättare ska kunna integrera arbete och privatliv.” 

För Cary Cooper är den viktigaste insikten med studien att chefer, oavsett var de väljer att utföra sitt arbete, anser att det är mycket viktigt att deras omgivning främjar kreativt tänkande för att de verkligen ska kunna prestera på topp. Han förklarar:

”Resultaten av denna forskning visar tydligt att arbetsplatsens miljö är mycket viktig för kreativt tänkande, och vi vet att det finns en stark koppling mellan kreativitet och ökad produktivitet. Därför bör organisationer – och anställda – göra allt de kan för att tillhandahålla eller finna dessa kreativa miljöer att arbeta i.”

BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö