SKA JAG KÖPA EN DIESELDRIVEN LAND ROVER?
Det råder stor förvirring kring diesel, så därför finns Land Rover här för att besvara dina frågor och hitta rätt bil för dig.

Om du undrar ”ska jag köpa en dieseldriven Land Rover?” måste du fundera på vilken typ av körning du normalt har. Om du regelbundet pendlar långa sträckor på motorväg eller om du ofta drar husvagn eller hästsläp, då är en dieseldriven Land Rover förmodligen det bästa alternativet för dig.

Om du huvudsakligen kör korta sträckor bör du fundera på en Land Rover med bensin-, el- eller hybriddrift. Rätt beslut innebär att det blir mer kostnadseffektivt för dig.

En ny Euro 6-dieselmotor kan vara bättre för dig om du kör mer än 1 900 mil per år, eftersom en sådan motor – beroende på vilken typ av körning du har – kan vara mer ekonomisk och miljövänlig än en bensinmotor.

En dieselbil är inte idealisk på korta resor eftersom den eventuellt inte är helt effektiv. Dieselpartikelfiltret (DPF) blir inte tillräckligt varmt, vilket innebär att det inte kan rensas från partiklarna som det samlar upp. Det kan medföra att filtret sätts igen och reducerar bilens kraft. Läs mer om DPF-filter.

De nyaste Euro 6-dieselmotorerna är de renaste någonsin, och alla våra uppfyller de allra senaste Euro 6-normerna. Det innebär att du kan köra våra bilar var som helst i Europa. Läs mer om Euro 6-utsläppsnormer.

Ta reda på om bensin, ny diesel, el eller hybrid är rätt alternativ för dig.

Får jag köra in med min diesel i en miljözon?

Alla dieslar byggda efter den 1 september 2015 får köras in i miljözoner utan att påföras någon avgift. Äldre dieselbilar kan dock påföras en avgift och till och med förbjudas från att köras in i vissa stadskärnor.

Det finns över 200 miljözoner i städer över hela Europa. Det här behöver du känna till om de två viktigaste:

LONDON – Bensin- eller dieselbilar registrerade före 2006 som uppfyller Euro 4-normen för NOx påförs i London en toxicitetsavgift, även kallad ”T-Charge”. Det innebär en extra avgift på GBP 10 varje gång du kör in i den nuvarande trängselavgiftszonen. Den 1 april 2019 ersattes stadens ”T-Charge” av en sträng miljözon (Ultra Low Emission Zone – ULEZ) med striktare regler som innebär att de som inte kör en Euro 6-dieselbil eller en Euro 4-bensinbil måste betala ytterligare GBP 12,50 för att köra genom vissa delar av London. Londons borgmästare har planer på att utöka denna zon ända till de norra och södra ringlederna under 2020.

PARIS – Om din bensin- eller dieselbil registrerades före 1997 får du inte köra in med den i staden mellan klockan 08.00 och 20.00 på vardagar. Nyare fordon bedöms efter sina utsläpp och erhåller en av sex färgade vindrutedekaler som medger tillträde till staden. Ju lägre utsläpp, desto mer belönas du och får bland annat tillgång till bättre parkeringsplatser.

Andra städer i Storbritannien planerar att införa sina egna miljözoner. Birmingham, Leeds, Southampton, Manchester och Bristol avser att ha liknande zoner på plats inom de närmsta åren.

Kommer dieseldrivna Land Rovers att förbjudas?

I Europa planerar myndigheterna i Paris, Madrid, Rom och Aten att förbjuda dieseldrivna bilar och skåpbilar senast 2025.

Ett viktigt domslut i Tyskland gav Düsseldorf och Stuttgart rätt att utan regeringens godkännande förbjuda fordon med särskilt stora utsläpp.

Så är dieseln på väg ut? Inte för tillfället, men den kommer att fasas ut. Storbritanniens regering, till exempel, avser att stoppa försäljningen av nya diesel- och bensinbilar senast 2040.

Kommer jag att beskattas hårdare för att jag har en dieseldriven Land Rover?

I Storbritannien beräknas punktskatten på fordon efter hur mycket koldioxid de släpper ut. Under första året sträcker den sig från GBP 10 för 1-50 g/km till GBP 2000 för fordon som släpper ut mer än 255 g/km. Från och med andra året betalar alla ägare ett schablonbelopp på GBP 140 för bilar som kostar mindre än GBP 40 000 och GBP 310 för bilar över GBP 40 000.

Äldre bilar beskattas enligt tidigare skatteintervall, vilket innebär att äldre dieselbilar med koldioxidutsläpp på 99 g/km fortfarande inte betalar någon punktskatt. Nya dieselbilar släpper ut 15 % mindre CO2 än bensinbilar.

I Storbritannien finns dessutom ett ”dieseltillägg” på 4 procent för företagsfordonsskatt som gäller fordon som ännu inte uppfyller RDE2 (norm 2020), eller ett tillägg motsvarande ett skatteintervall för punktskatt. Fordon som tidigt uppfyller RDE2 undantas från detta.

Fordonsskatten i Europa varierar. I Tyskland sker beskattning med 2 euro per gram koldioxid över 95 g/km, plus ytterligare 2 euro för bensin eller 9,50 euro för diesel baserat på bilens motorvolym per 100 kubikcentimeter.

I Frankrike beskattas alla bilar som har koldioxidutsläpp på mer än 120 g/km. Ägare som köper en bil som släpper ut 120 g/km debiteras 50 euro, medan köpare av bilar som släpper ut 185 g/km eller mer debiteras 10 500 euro.

Italien baserar sin fordonsskatt på motoreffekten och Euro-utsläppsnormen. Varje region kan själv justera skattebeloppet. Bilar med över 185 kW motoreffekt beskattas med ytterligare 20 euro per kW, och detta belopp sänks i 5-, 10- och 15-årsintervall.

Vilka andra kostnader gäller för dieseldrivna Land Rovers?

När det handlar om driften av en ny dieselbil är det värt att notera den relativt låga kostnaden för påfyllning av AdBlue, även känd som dieselavgasvätska (DEF), i din bil. AdBlue/DEF är en vätska som sprutas in i avgaserna för att minska utsläppen av kväveoxid (NOx). När AdBlue/DEF blandas med den varma gasen skapas rätt kemiska förhållanden så att en slutkatalysator kan omvandla NOx till kväve och vatten, som båda finns naturligt i luften och är mer miljövänliga.

Om du äger en Land Rover kommer din bil automatiskt att informera dig när det är dags att fylla på AdBlue. På bilens display visas då ett meddelande som anger att DEF-nivån är sådan att påfyllning rekommenderas. Därefter visas ett andra meddelande med en gul ikon och en uppmaning om påfyllning av DEF-tanken samt hur många liter du ska fylla på. Det tredje meddelandet startar en nedräkning av den återstående körsträckan tills DEF-tanken är tom. När tanken är tom kan bilen inte startas.

Beroende på ditt serviceavtal kan du eventuellt få en gratis påfyllning av DEF/AdBlue hos din återförsäljare. Om du inte har något serviceavtal kan du antingen betala GBP 29,99 hos din lokala återförsäljare eller köpa vätskan i en bildelsbutik och fylla på den själv.

Läs vår handledning om DEF för Land Rover.

Hur mycket smutsar dieselbilar ner?

Nya Euro 6-bilar är mycket renare än tidigare på grund av Euro-normerna. Europeiska unionen har sedan 1992 löpande skärpt reglerna kring fordonsutsläpp för att sänka nivåerna av koldioxid, kväveoxider, kolväten och partikelämnen.

Från Euro 1 till nuvarande Euro 6 (EU6d) har målen ständigt sänkts, så att alla bilar som tillverkas och säljs idag får släppa ut högst 0,08 g/km kväveoxid, jämfört med maxgränsen 0,18 g/km år 2011 (en minskning med 56 procent) och 0,97 g/km år 1993.

Alla våra bilar är utrustade med dieselpartikelfilter som fångar upp 99 procent av alla partiklar. Det innebär att utsläppen från nya dieseldrivna Land Rovers är jämförbara med bensinmotorer när det gäller utsläpp, men dieslarna har cirka 15 procent mindre CO2-utsläpp och cirka 25 procent lägre bränsleförbrukning än motsvarande bensinare, vilket gör dem billigare i drift. Våra nya bilar kommer till exempel även att kunna köras i Londons stränga miljözon, planerad till april 2019.

Vad kommer att hända med dieseldrivna Land Rovers?

Nu när den nya dieseltekniken är så avancerad att den har cirka 25 procent lägre bränsleförbrukning och cirka 15 procent mindre CO2-utsläpp jämfört med bensin, kan man hävda att den nya Euro 6-dieseln har samma förväntade livslängd som bensin. Land Rovers senaste Euro 6-motorer är bland de renaste i världen och uppfyller de nya lagstadgade laboratorie- och verklighetsbaserade testerna (WLTP och RDE).

Nya diesel- och bensinfordon kommer att vara det mest kostnadseffektiva alternativet en tid framöver medan den elektriska infrastrukturen byggs upp runtom i världen.

Jaguar Land Rovers framtid är elektrisk. Från och med 2020 kommer varje ny Land Rover att kunna fås i elektrifierat utförande.

Parallellt med våra planer för elektrifiering fortsätter vi att investera i förbättring och förfining av våra nya diesel- och bensinmotorer. Det gör vi eftersom bensin- eller nya dieselmotorer på medellång sikt kommer att vara rätt alternativ för många människor, och dessa motorer behövs för en smidig övergång till en elektrifierad framtid.

Lanseringen av mildhybridteknik (MHEV) medför också ytterligare förbättringar av traditionella bensin- och nya dieselmotorer. Du kan läsa mer om MHEV i nya Range Rover Evoque här.

Det går även att få Range Rover och Range Rover Sport som laddhybrider (PHEV). En laddhybrid kombinerar en konventionell motor med en elmotor och ett batteri. En laddhybrid laddas i en extern strömkälla, och med hjälp av regenererande bromsning väljer och blandar den sedan drift med förbränningsmotor och elmotor för att uppnå optimala prestanda och effektivitet.

Är det värt att köpa en dieseldriven Land Rover?

För att besvara frågan ”är det värt att köpa en dieselbil?” behöver du fundera på vilken typ av körning du har. Om du kör mer än 1 900 mil om året är det värt att fundera på diesel. Det kan vara mer kostnadseffektivt och medföra mindre föroreningar än om du väljer en bensinbil.

Kommer diesel att finnas kvar de närmsta åren? Ja. Även om vi satsar på en elektrisk framtid, så är nya diesel- och bensinmotorer nödvändiga för många bilister runtom i världen till dess att den infrastruktur som krävs för att möjliggöra elektrifiering är på plats.

När det gäller föroreningar så uppfyller eller överträffar alla nya Land Rovers EU 6-kraven. Jaguar Land Rover kommer att fortsätta göra nya dieslar ännu mer tekniskt avancerade och renare.

För mer information, klicka på här.