HJÄLPARBETARE I ACTION

PÅ PLATS UNDER ETT KRISÅR

Det italienska Röda Korset-teamet förlitade sig på Defender när covid-19 gjorde livet ännu tuffare för Roms hemlösa under en kall och blöt vinter.


Teamet var redo att hjälpa till, med sin Defender 110 lastad med varma måltider, varma kläder och medicinsk utrustning. De åkte runt i staden och erbjöd hjälp till människor som de hittade hopkurade i gränder och butiksentréer.


Att stödja de hemlösa i Rom var bara ett av de sätt som Defender hjälpte lokala team från Röda Korset att göra skillnad under ett år med utmaningar som saknade motstycke.


Inspirerande hjälparbetare var på plats på tre kontinenter i en krisartad tid och hanterade naturkatastrofer, covid-restriktioner och medicinska nödsituationer.

Australiens Röda Korset-team hjälpte mer än 36 000 människor genom ett stödprogram efter förödande skogsbränder. Defender-bilar hjälpte dem att genomföra övningar för att förbereda människor för framtida nödsituationer och ge psykologiskt stöd till dem som befann sig i obligatorisk hotellkarantän under pandemin.


Mexikos Röda Korset-team gav livräddande utbildning till isolerade samhällen som ligger långt från räddningstjänsten. Volontärer och personal tillryggalade 400 km per dag i utmanande terräng för att förmedla viktig kunskap och utrustning om förstahjälpen.

Defenders i Storbritannien tog med sig matlådor till familjer som isolerats på avlägsna platser under covid. De levererade också personlig skyddsutrustning från det skotska fastlandet och stödde den landsomfattande utrullningen av vaccin.


Samtidigt fortsatte Röda Korsets team att hantera nödsituationer över hela Storbritannien, till exempel husbränder, skador orsakade av vinterstormar och översvämningar.


JLR tillhandahöll 267 Defenders och andra bilar för att hjälpa till med den globala insatsen mot covid-19.

FORTSÄTT UTFORSKA

DEFENDER 110

DEFENDER 110

Packa ihop och åk vart som helst. Tillval för sittplatser på tredje raden och kraftfull kapacitet.
TESTAD AV RÖDA KORSETS EXPERTER

TESTAD AV RÖDA KORSETS EXPERTER

Redo att stödja humanitära insatser var som helst.