JLR REDOVISAR HÖGSTA KVARTALSVINSTEN SEDAN 2017

Fredag 9 februari 2024, Stockholm, Sverige


Jaguar Land Rover rapporterade idag sitt finansiella resultat för tremånadersperioden fram till och med den 31 december 2023 (Q3 FY24)

· Rekordomsättning Q3 och Q3 YTD (Year to date) på 7,4 miljarder pund respektive 21,1 miljarder pund.

· Vinsten före skatt och extraordinära poster (PBT - Profit before tax) uppgick till 627 miljoner pund under Q3 FY24, JLR:s högsta kvartalsvinst sedan Q4 FY17. FY24 YTD PBT för 2024 var 1,5 miljarder pund.

· Rörelsemarginalen under Q3 uppgick till 8,8 %, mer än en fördubbling jämfört med Q3 FY23.

· Fritt kassaflöde uppgick till 626 miljoner pund för kvartalet och 1,4 miljarder pund för FY24 YTD och nettoskulden minskade till 1,6 miljarder pund.

Genomförandet av Reimagine-strategin fortsätter:


Modern Luxury

· Kvartalsvis rekordförsäljning av Range Rover.

· Lanseringen av Range Rover Electric genererar stort intresse med över 16 000 anmälningar till väntelistan. · Försäljningen av Range Rover SV med den högsta specifikationen, med ett genomsnittspris på 202 000 pund, ökar från år till år med 3 637 sålda bilar hittills i år, vilket redan överträffar 1 909 Range Rover SV som såldes under FY23.

· Defender 110 D300 X-Dynamic S vann utmärkelsen "Årets sjusitsiga bil” enligt What Car? vid Car of the Year Awards 2024.

· Prototyper av Range Rover Electric är satta i trafik samtidigt som prototyper för elektriska medelstora SUV:ar samt nya Jaguar-modeller är under utveckling.

· Förvandlingen av JLR:s produktionsanläggningar för elbilar fortsätter i snabb takt:

- Ny BEV-underredeslinje håller på att installeras för 60 miljoner pund i Solihull, West Midlands, Storbritannien.

- Ny karossverkstad, för elektriska EMA-modeller är på väg att färdigställas i Halewood, Merseyside, Storbritannien.

- Arbetet med produktionslinjer för tillverkning av elektriska drivenheter i Wolverhampton, West Midlands, Storbritannien, framskrider enligt plan.

Hållbarhet

· ESG-riskbetyget från Sustainalytics minskade från 17,1 till 15,6, och rankningen förbättrades från fjärde till tredje lägsta risk av 74 företag i fordonsindustrin.


Adrian Mardell, Chief Executive Officer på JLR: "Vi har levererat ytterligare ett enastående finansiellt resultat under kvartal tre, med vår bästa kvartalsvinst på sju år och vår högsta omsättning någonsin under de första nio månaderna av ett räkenskapsår.


Försäljningen av våra moderna lyxbilar slog nya rekord under kvartalet, och vi är glada över det stora kundintresset för Range Rover Electric som snart kommer att lanseras.


Jag måste tacka våra duktiga och engagerade medarbetare, som arbetar oavbrutet för att introducera våra exceptionella moderna lyxbilar på marknaden, för dessa resultat.


När vi blickar framåt är vi medvetna om de utmaningar som verksamheten kommer att möta, men vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta att framgångsrikt genomföra vår Reimagine-strategi."


Richard Molyneux, Chief Financial Officer på JLR: "Jag är mycket nöjd med våra starka finansiella resultat detta kvartal och hittills i år, med ett rekordstort fritt kassaflöde som minskar vår nettoskuld till 1,6 miljarder pund."


Jaguar Land Rover rapporterade idag sitt finansiella resultat för tremånadersperioden fram till och med den 31 december 2023 (Q3 FY24).


JLR levererade ytterligare ett starkt resultat under Q3 FY24 och ökade försäljningen för att kunna uppfylla fler kundorder under kvartalet. Intäkterna för kvartalet uppgick till 7,4 miljarder pund, en ökning med 22 % jämfört med Q3 FY23 och en ökning med 8 % jämfört med Q2 FY24. Intäkterna för de nio månaderna fram till och med den 31 december 2023 uppgick till 21,1 miljarder pund – JLR:s högsta intäktsgenerering någonsin under de första nio månaderna av ett räkenskapsår och en ökning med 35 % jämfört med föregående år.


Vinsten före skatt och extraordinära poster (PBT) för kvartalet uppgick till 627 miljoner pund, en ökning från 265 miljoner pund för ett år sedan. Rörelsemarginalen var positiv och uppgick till 8,8 %, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 3,7 % för ett år sedan. Den högre lönsamheten jämfört med föregående år återspeglar gynnsamma volymer och minskade chipkostnader, delvis motverkat av ofördelaktiga fasta kostnader för marknadsföring, administration och valutaomvärdering jämfört med föregående år. Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till 592 miljoner pund, jämfört med 261 miljoner pund under samma kvartal föregående år. PBT YTD var 1,5 miljarder pund och PAT YTD var 1,2 miljarder pund.


Det fria kassaflödet för perioden uppgick till 626 miljoner pund. I slutet av kvartalet uppgick den totala nettokassan till 4,3 miljarder pund och nettoskulden till 1,6 miljarder pund, med en bruttoskuld på 5,8 miljarder pund. Den totala likviditeten uppgick till 5,8 miljarder pund, inklusive den outnyttjade roterande kreditfaciliteten på 1,52 miljarder pund som förfaller den 1 april 2026.


Framöver är företaget på god väg att uppnå sina lönsamhets- och kassaflödesmål. Rörelsemarginalen för FY24 förväntas bli över 8 % och det operativa kassaflödet förväntas fortsatt stödja en nettoskuld på mindre än 1 miljard pund i slutet av FY24 och en positiv nettokassa under FY25.


Kommentarer till redaktörerna: JLR:s Reimagine-strategi möjliggör en hållbar vision av modern lyx genom design. Vi förvandlar vår verksamhet för att bli koldioxidneutrala i hela vår leveranskedja, våra produkter och vår verksamhet senast 2039. Vi har fastställt en handlingsplan för att minska utsläppen i vår egen verksamhet och värdekedja till 2030 genom godkända, vetenskapligt baserade mål. Elektrifiering är en central del av denna strategi och innan decenniets slut kommer våra Range Rover-, Discovery- och Defender-familjer att ha varsin renodlad elbil, medan Jaguars modellprogram kommer att vara helt elektriskt.


I grunden är vi ett brittiskt företag, med två design- och konstruktionsanläggningar, tre fordonsfabriker, ett motortillverkningscenter och ett monteringscenter för batterier i Storbritannien. Vi har också fordonsfabriker i Kina (ett samriskföretag), Slovakien, Österrike (kontraktstillverkning med Magna Steyr), Indien (kontraktstillverkning med Tata Motors Ltd) och Brasilien, samt sju tekniknav över hela världen.


JLR är ett helägt dotterbolag till Tata Motors Limited, som är en del av Tata Sons.