JLR SKAPAR NYTT ENERGILAGRINGSSYSTEM MED BEGAGNADE BILBATTERIER

Måndag 21 augusti 2023, Stockholm, Sverige – JLR har samarbetat med Wykes Engineering Ltd, en ledande aktör inom sektorn för förnybar energi, för att utveckla ett av Storbritanniens största energilagringssystemen för att tillvarata sol- och vindkraft med hjälp av begagnade Jaguar I-PACE-batterier.  


Ett BESS-system från Wykes Engineering utnyttjar 30 begagnade I-PACE-batterier och kan lagra upp till 2 500 kWh energi. De batterier som används har tagits från prototyper och tekniska testfordon. JLR har som mål att i slutet av 2023 leverera tillräckligt med batterier för att lagra totalt 7 500 kWh energi – tillräckligt för att försörja 750 hushåll med el under en dag. I framtiden kan fler moduler skapas för att ge nytt liv åt ännu fler uttjänta batterier från begagnade produktionsfordon.


Varje BESS-system, som är kopplat till en avancerad växelriktare för att maximera effektiviteten och förvalta energin, kan leverera ström direkt till det nationella elnätet under belastningstoppar samt extrahera ström från elnätet då belastningen är låg och lagra den för framtida användning.   


Batterilagringssystem som detta är avgörande för att minska koldioxidutsläppen i elnätet, eftersom de kan hantera plötsliga belastningstoppar samt maximera sol- och vindenergiupptag då optimala förhållanden råder och lagra denna för framtida bruk.  


Som en del av det tekniska samarbetet har Wykes Engineering och JLR uppnått en sömlös integration, utan behov av ytterligare tillverkningssteg eller avlägsnande av batterimoduler. Batterierna tas helt enkelt ur Jaguar I-PACE och placeras i containrar direkt på plats, vilket bidrar till att maximera projektets hållbarhet. 


Partnerskapet utgör ett viktigt steg i JLR:s tillämpande av principerna för cirkulär ekonomi, som är en del av företagets strategi för att uppnå koldioxidneutralitet senast 2039.


Tillgången på batterier för stationära ändamål, som lagring av förnybar energi, kan överstiga 200 gigawattimmar per år redan 2030, vilket skapar ett globalt värde på över 30 miljarder dollar**.  JLR:s batterier är konstruerade enligt de högsta standarderna och kan därför användas i lågenergisituationer när kapaciteten inte längre är tillräcklig för elbilar, vilket vanligtvis innebär en restkapacitet på 70-80 %.  


Återanvändning av bilbatterier kommer att skapa nya affärsmodeller för JLR både inom energilagring och andra områden. När batteriets kapacitet även underskrider den nivå som krävs för dessa lågenergilösningar kommer JLR att återvinna batterierna så att råmaterialet kan återanvändas, precis som i en verklig cirkulär ekonomi.

François Dossa, Executive Director, Strategy and Sustainability på JLR: "Vår hållbarhetsstrategi omfattar hela värdekedjan för våra bilar, inklusive återanvändning av elbilsbatterier.  Våra EV-batterier är konstruerade enligt de högsta standarderna och detta innovativa projekt i samarbete med Wykes Engineering, visar att de kan återanvändas på ett säkert sätt inom energisektorn för att öka möjligheterna till förnybar energi. Att använda 70-80 % restkapacitet i elbilsbatterier, innan de återvinns, är ett bevis på ett fullvärdigt kretsloppstänkande. Genom att arbeta tillsammans med branschledande partners utvecklar vi ett komplett ekosystem för elbilar, från batterier till laddning, som stödjer vår resa mot koldioxidneutralitet."


Reuben Chorley, Sustainable Industrial Operations Director på JLR: "Vi är mycket glada över att få samarbeta med Wykes Engineering i detta banbrytande projekt som kommer att bidra till att frigöra den verkliga potentialen hos förnybar energi. Att utveckla batteriprojekt som detta är avgörande för att hjälpa JLR att anta en ny affärsmodell för cirkulär ekonomi samt driva oss mot att uppnå koldioxidneutralitet senast 2039."


David Wykes, VD för Wykes Engineering: "En av de stora fördelarna med systemet vi har utvecklat är att containrarna är anslutna till elnätet på ett sådant sätt att de kan absorbera solenergi som annars skulle gå förlorad när nätet når sin maxkapacitet. Denna överskottsenergi kan nu lagras i I-PACE-batterierna och laddas ur vid senare tillfällen. Detta gör att vi kan "överplantera" solcellsparken och maximera den genererade energimängden för det markområde vi använder."


*Baserat på 2019 års genomsnittliga årliga elförbrukning för hushåll 3 772 kWh = 72,3 kWh per vecka Energiförbrukning i Storbritannien 1970 till 2019   

**McKinsey, Återanvända batterier för elbilar: Den nyaste värdepoolen inom energilagring