JLR TAR HJÄLP AV AI FÖR ATT SKYDDA OCH STÄRKA LEVERANSKEDJAN

- Nytt samarbete med Everstream ger JLR förvarning om risker i leveranskedjan

- Investeringen stärker JLR:s försörjningskedja och en stabil framtida batteriförsörjning för nästa generations elfordon som är central för JLR:s Reimagine-strategi


JLR har idag tillkännagivit ett nytt samarbete med Everstream Analytics, branschledande experter på att kartlägga och riskanalysera leveranskedjor, för att integrera AI i JLR:s hantering av sin leveranskedja. Med den nya tekniken kan JLR övervaka leveranskedjan i realtid, för att avvärja framtida globala leveransproblem och skydda produktionen av såväl nuvarande modeller som nästa generations elektriska fordon.  


Tekniken analyserar data med en kombination av AI, prediktiv analys, maskininlärning och mänsklig intuition för att kartlägga skeenden som naturkatastrofer, generalstrejker, dataintrång eller andra exportproblem globalt och varna JLR för potentiella effekter på leveranskedjan. Med tekniken, som uppdateras i realtid, föreslås även möjliga åtgärder för att undvika industriella störningar som kan påverka produktionen och öka kostnaderna.  


Den globala covid19-pandemin och bristen på halvledare orsakade enorma störningar i leveranskedjan för fordonsindustrin. Tack vare ett outtröttligt arbete från JLR:s inköpsteam, för att säkra tillgången av komponenter, flyttar sig nu JLR ur en period av produktionsstörningar. Detta möjliggör ett kommande kvartal med tillväxt i produktions- och grossistvolymerna.  


JLR introducerar Everstream-tekniken som en del av en bredare strategi för att bygga ett toppmodernt digitalt ekosystem med leveranser som ger transparens och säkerhet genom hela kedjan. Med hjälp av Everstreams insikter har JLR bl.a. redan vidtagit åtgärder för att undvika störningar i globala frakthamnar, för att kunna leverera fordon till kund.  


Barbara Bergmeier, Executive Director, Industrial Operations på JLR: "Genom vårt samarbete med Everstream Analytics utnyttjar vi kraften i AI för att proaktivt hantera risker innan de orsakar störningar i produktionen, vilket säkerställer att vi är motståndskraftiga och kan leverera på de åtaganden vi gör till våra kunder. Denna framsynthet kommer att bli ännu viktigare när vi utvecklar en ny värdekedja kring nästa generations ultra-attraktiva elektriska fordon."  


Julie Gerdeman, VD, Everstream Analytics: "De globala värdekedjorna för elektrifierade fordon är bland de mest komplexa att navigera i. Everstream Analytics AI-drivna transparens och insikter hos leverantörer ger JLR möjlighet att proaktivt mildra risker, förbättra flexibiliteten och främja motståndskraften i leveranskedjan. Vi är stolta över att samarbeta med denna visionära ledare på deras resa för att driva positiv, hållbar förändring inom fordonsindustrin."