SNABBARE, MER FLEXIBELT, BÄTTRE KVALITET: JLR OMVANDLAR ORGANISATIONEN GENOM ETT DIGITALT SAMARBETE MED TATA COMMUNICATIONS

·       JLR samarbetar med Tata Communications och binder samman 128 av företagets globala anläggningar med hjälp av molnbaserad mjukvarudefinierad nätverkskapacitet
·       Tata Communications kommer att implementera en digital arkitektur som gör det möjligt för JLR att förbättra fordonens kvalitet genom dataanalyser från produktionslinjerna i realtid
·       Avancerad nätverkskapacitet krävs för JLR:s införande av AI-teknik, vilken möjliggör robust och förutsägbar riskhantering för att minska störningar i tillverkningen
·       Samarbeten med ledande aktörer är en hörnsten i JLR:s Reimagine-strategi

Tisdag 12 december 2023, Stockholm, Sverige – JLR har inlett ett samarbete med Tata Communications, en ledande global aktör inom kommunikationsteknik, för att framtidssäkra företagets digitala omställning och bana väg för nya standarder såsom Industry 4.0 och avancerade dataanalyser.  


Samarbetet kommer att möjliggöra produktionen av nästa generations bilar, en viktig del i JLR:s Reimagine-strategi, samt lägga grunden för nästa fas i företagets digitaliseringsresa.  


Tata Communications kommer att använda sin molnbaserade SD-WAN-teknik (software-defined wide area network) för att binda samman JLR:s 128 anläggningar världen över. Denna avancerade globala uppkoppling, mellan JLR:s globala huvudkontor och dess fabriker, lager, försäljningscenter, datacenter och molntjänster, kommer att öka effektiviteten och säkerheten i leveranskedjan avsevärt.  


Omvandlingen kommer att göra det möjligt för JLR att införa AI-baserad datainsamling, övervakning och analys i realtid för att förbättra produktionslinjens kapacitet. Genom prediktiva riskhanteringskontroller kommer biltillverkaren att kunna identifiera potentiella avvikelser mer effektivt – detta leder till större effektivitet samtidigt som det bidrar till att säkerställa fordonskvaliteten.  


Samarbetet kommer även att snabba på uppgraderingen av tillverkningsprocesser avsevärt, stärka den operativa motståndskraften och öka flexibiliteten för att möta produktionskraven. JLR förutser betydande kostnadsbesparingar tillsammans med affärsfördelar genom skalbarhet och säkerhet. Tata Communications har redan påbörjat implementeringen av nätverkstransformationsprogrammet och kommer att slutföra implementeringen senast 2025.  


Tony Battle, Group Chief Digital och Information Officer på JLR: "Det här är en spännande fas i den digitala omställningen av vår verksamhet, där vi utnyttjar Tata Communications teknik och kapacitet för att ta våra nätverk in i framtiden. Övergången till SD-WAN innebär att vi kan använda AI-baserad automatisering för att förutse sårbarheter, proaktivt ingripa, förebygga problem och arbeta mer effektivt i hela vårt nätverk. Den banbrytande anslutningsplattformen kommer att hjälpa oss att bygga det ekosystem i världsklass som vi behöver för att leverera moderna lyxfordon och enastående körupplevelser."  


Sumeet Walia, Executive Vice President och Chief Sales & Marketing Officer på Tata Communications: "JLR är ett globalt signum för lyx och innovation inom fordonsindustrin. Eftersom branschen utvecklas snabbt är detta en spännande möjlighet att ytterligare stärka vår relation och stödja företagets strategi för digital omställning. Tata Communications implementerar en "digital väv", som består av vår flexibla infrastruktur, plattformar och förvaltningstjänster, som kommer att hjälpa till att integrera JLR:s system, arbetskraft, leverantörer, intressenter och kunder över hela världen, vilket ger ett sömlöst dataflöde för att berika viktiga aspekter av affärsekosystemet. Detta samarbete kommer också att främja vårt gemensamma engagemang för hållbarhet, eftersom vi tillsammans kommer att omvandla deras produktionslinje digital inför nästa generations bilar."  


JLR och Tata Communications samarbete är långvarigt. Tata Communications MOVE™-plattform möjliggör lösningar för uppkopplade bilar och driver infotainment- och telematikplattformarna i över 600 000 JLR-fordon med sömlös uppkoppling på över 100 marknader. Detta samarbete är ytterligare ett exempel på hur JLR påskyndar genomförandet av sin Reimagine-strategi, samtidigt som man skapar synergier och affärsmässiga fördelar inom hela Tata Group.