MILJÖANSVAR

FÖRÄNDRING AV VÅRA PRODUKTER OCH VÅR AFFÄRSVERKSAMHETER GENOM
MILJÖFOKUSERAD INNOVATION.

MINSKNING AV PÅVERKAN FRÅN VÅR VERKSAMHET.

Vi är stolta över att vår affärsverksamhet blomstrar, och vi är medvetna om att det med denna framgång följer ett än större ansvar att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Det är en utmaning som vi ständigt fokuserar på i takt med att vi ökar tillverkningskapaciteten världen över för att möta kundernas växande efterfrågan.Bygger för framtiden
På Land Rover har vi höga standarder för allt vi gör, och det gäller även byggnaderna som vi arbetar i. När vi expanderar vill vi se till att alla nya tillverkningsanläggningar, som exempelvis vår nya fabrik i Wolverhampton, överensstämmer med våra framtida principer och sätt att agera.Mer hållbar anskaffning
Vår verksamhets miljöpåverkan är inte begränsad till våra egna anläggningar. Faktum är att påverkan i vår leverantörskedja är större. Därför uppmuntrar vi våra leverantörer att upprätthålla samma höga standarder avseende hållbarhet som vi sätter för oss själva. Och vi har ett nära samarbete med dem för att minska miljöpåverkan från produkterna vi köper.Minskning av transporternas påverkan
Alla våra bilar konstrueras i Storbritannien, men de distribueras för försäljning i inte mindre än 177 länder. Hur vi får ut dem till varje land innebär fler möjligheter för oss att tänka framåt och agera effektivt. Till exempel att dela leveranser med andra biltillverkare eller att minska leveranssträckan genom att skicka bilar direkt till återförsäljare i stället för via ett distributionscenter.Minska. Återanvänd. Återvinn
Att minska spill är ett fokusområde för våra anställda och leverantörer. I takt med att vi växer blir detta viktigare än någonsin, och därför tänker vi varje dag på dessa tre nyckelord i all vår tillverkningsverksamhet.Återvunnen aluminium
Vi har nu ett slutet kretsloppssystem för uppsamling och återvinning av spill på vårt tillverkningscenter i Castle Bromwich, samt en testprocess i Solihull där alla våra nya Range Rover och Range Rover Sport modeller helt i aluminium tillverkas.Minskade utsläpp
Genom att använda förnybar energi eller energi med lågt kolinnehåll minskar vårt beroende av fossila bränslen och vi kan förbättra energisäkerheten samt sänka CO2-utsläppen. I kombination med energieffektiva åtgärder kan det hjälpa oss att sänka de absoluta CO2-utsläppen trots att våra tillverkningsvolymer fortsätter att öka.Våra framsteg hittills
Vi har redan uppnått stora förbättringar på ett antal områden, vilket har minskat vår miljöpåverkan avsevärt jämfört med våra nivåer 2007 (per mars 2013)*.


- Europeiska CO2-utsläpp från avgasrör ner med 21 %
- Verksamhetsrelaterade koldioxidutsläpp per bil ner med 21 %
- Spill per bil ner med 75 %
- Vattenförbrukning per bil ner med 17 %
- Koldioxidutsläpp från logistik ner med 18 % per bilDet här är bara några exempel på hur vi arbetar med att utveckla vår verksamhet för att fortsätta minska vår miljöpåverkan i framtiden.


*Baserat på Jaguar Land Rover företagssiffror.