PRODUKTANSVAR

VI UTVECKLAR STÄNDIGT NYA SÄTT ATT MINSKA VÅRA PRODUKTERS MILJÖPÅVERKAN.

MINSKNING AV VÅR MILJÖPÅVERKAN.

Vår största miljöpåverkan står våra produkter för. Det positiva är att det är just där vi kan åstadkomma de största förbättringarna.


Det är därför vi investerar kraftigt i forskning, konstruktion och tillverkning för att leverera innovativa lösningar som minskar våra bilars miljöpåverkan under hela deras livscykel.


Livscykeltänk
När vi tar fram en ny bil har vi ett mål: att göra den ännu mer miljömässigt hållbar än dess föregångare. För att uppnå det undersöker vi bilen ur alla aspekter – från dess design till dess sista dagar – för att hitta sätt att minska bilens totala miljöpåverkan och samtidigt öka prestanda och kompetens. Vi kallar detta för Life Cycle Assessment (LCA, livscykelbedömning). Det är ett synsätt som leder till en ny generation av effektiva bilar. Den senaste Range Rovern, till exempel, har en 3,0-liters V6-motor som i kombination med vår lättviktsteknik i aluminium levererar samma prestanda som den utgående V8-modellen.


Användning av mer hållbara material
Genom att tillämpa Life Cycle Assessment redan under konstruktionsprocessen kan vi se vilka materialval som är mest hållbara under bilens hela livslängd. Vi försöker naturligtvis att välja material som läder, naturligt gummi, trä och bomull från hållbara källor. Och vi undersöker även nya typer av naturliga fibrer som skulle kunna minska fordonskomponenters vikt och livscykelpåverkan jämfört med plast.

Viktminskning, effektivitetsökning
Genom att minska vikten på bilens kaross och komponenter kan vi göra dem effektivare, samtidigt som de levererar utomordentlig prestanda som våra kunder förväntar sig. Det är därför som ett antal av våra bilar nu tillverkas med hjälp av revolutionerande karosser helt i aluminium, vilket minskar deras vikt högst påtagligt. Vi har utvecklat en ny, modifierad aluminiumlegering med låg vikt som medger en större andel återanvänt innehåll och förbrukar 95 % mindre energi vid tillverkningen samt producerar mindre spill än helt nytt material.


Design för bränsleeffektivitet
Normalt kommer 80 % av ett fordons koldioxidavtryck under sin livstid från dess användning. Utvecklingen av bränsleeffektiva bilar är därför nyckeln till minskning av vår miljöpåverkan och till kostnadsbesparingar för våra kunder. Samtidigt som vi förbättrar effektiviteten i våra konventionella drivlinor investerar vi även i hybrid- och elteknik och introducerar smart stopp/start-teknik som kan minska bränsleförbrukning och CO2-utsläpp med 7 %.


Det här är bara några av alla de åtgärder som vi vidtar för att kunna skapa effektivare bilar som uppfyller våra kunders behov idag och en bra bit in i framtiden.