MILJÖANSVAR

Förändring av våra produkter och affärsverksamheter genom miljömässig innovation

SE FILMEN

MINSKNING AV PÅVERKAN FRÅN VÅR VERKSAMHET

Vi är stolta över att vår affärsverksamhet blomstrar, och vi är medvetna om att det med denna framgång följer ett än större ansvar att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Det är en utmaning som vi ständigt fokuserar på i takt med att vi ökar tillverkningskapaciteten världen över för att möta kundernas växande efterfrågan. 

Bygga för framtiden 

På Land Rover har vi höga standarder för allting vi gör, och det gäller även byggnaderna vi arbetar i. När vi expanderar vill vi se till att alla nya tillverkningsanläggningar som vi bygger, exempelvis vår nya fabrik i Wolverhampton, överensstämmer med våra framåttänkande principer och sätt att agera. 

Resurser på ett mer hållbart sätt 

Vår verksamhets miljöpåverkan är inte begränsad till våra anläggningar. Faktum är att påverkan i vår leverantörskedja är större. Därför uppmuntrar vi våra leverantörer att upprätthålla samma höga standarder avseende hållbarhet som vi sätter för oss själva. Och vi har ett nära samarbete med dem för att minska miljöpåverkan från produkterna vi köper. 

Minskning av påverkan från transporter

Alla våra bilar tillverkas i Storbritannien, men de distribueras för försäljning i inte mindre än 177 länder. Hur vi får ut dem till varje land innebär fler möjligheter för oss att tänka framåt och agera effektivt. Till exempel att dela leveranser med andra biltillverkare eller att minska leveranssträckan genom att skicka bilar direkt till återförsäljare i stället för via ett distributionscenter. 

Minska. Återanvänd. Återvinn

Att minska spill är ett fokusområde för våra anställda och leverantörer. I takt med att vi växer blir detta viktigare än någonsin, och därför tänker vi varje dag på dessa tre nyckelord i all vår tillverkningsverksamhet. 

Återvunnen aluminium

Vi har nu ett system med slutet kretslopp för uppsamling och återvinning av spill på vårt tillverkningscenter i Castle Bromwich samt en testprocess i Solihull där våra nya modeller av Range Rover och Range Rover Sport helt i aluminium tillverkas.  

Utsläppsminskning

Användningen av förnybar energi eller energi med lågt kolinnehåll gör att vårt beroende av fossila bränslen minskar och att vi kan förbättra energisäkerheten och sänka CO2-utsläppen. I kombination med energieffektiva åtgärder kan det hjälpa oss att sänka de absoluta CO2-utsläppen trots att våra tillverkningsvolymer ökar. 

Vad vi har åstadkommit hittills

Vi har redan uppnått kraftiga förbättringar på ett antal områden, vilket har minskat vår miljöpåverkan avsevärt jämfört med våra nivåer 2007 (per mars 2013)*.

  • CO2-utsläpp i våra bilars avgaser ner med 21 % i Europa
  • Verksamhetsrelaterade CO2-utsläpp per bil ner med 21 %
  • Spill till landfyllnad per bil ner med 75 %
  • Vattenförbrukning per bil ner med 17 %
  • CO2-utsläpp från logistik ner med 18 % per bil

 Det här är bara några exempel på hur vi arbetar med att utveckla vår verksamhet för att fortsätta att minska vår miljöpåverkan i framtiden.


*Baserat på Jaguar Land Rover företagssiffror.

BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö

Anmäl dig till nyhetsbrev

Ja, jag vill gärna vara först med att ta del av nylanseringar, tävlingar och events.

Anmäl dig till Land Rover nyhetsbrev