LAND ROVER RESERVDELSGARANTI

För din trygghet täcks alla originaldelar från Land Rover av 24 månaders garanti.

Garanti på delar och tillbehör

Originaldelar från Land Rover täcks av en garanti på 24 månader. Detta täcker kostnaden för alla delar som behöver 
bytas ut eller som används vid reparationen av din Land Rover. Alla reparationer utförs på en Land Rover Serviceverkstad med originaldelar från Land Rover.

Tillbehör monterade på ett nytt fordon

Land Rovers originaldelar och tillbehör har konstruerats speciellt för att uppfylla våra högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet. De utgör den bästa lösningen för alla service- och underhållsbehov. Alla originaldelar och tillbehör som köps från eller tillhandahålls av en Land Rover Serviceverkstad eller återförsäljare täcks dessutom av garanti.

Alla tillbehör godkända av Land Rover täcks av en garanti på 24 månader. Tillbehör som monteras inom en månad eller 1 600 km (vilket som än infaller först) efter leveransen av en ny Land Rover täcks av fordonsgarantin.

Allmänna villkor

Våra delar och tillbehör uppfyller Land Rovers standarder avseende säkerhet och tillförlitlighet. Därför rekommenderar vi starkt att du endast väljer Land Rovers originaldelar och tillbehör till din bil.

Andra delar och tillbehör har inte testats och godkänts av Land Rover, och vi kan därför inte bedöma deras kvalitet. Eventuella skador som orsakas av delar eller tillbehör som inte är original Land Rover täcks inte av bilens garanti. 

Lackgaranti

Med denna garanti kommer eventuella lackåtgärder att utföras kostnadsfritt på en Land Rover Serviceverkstad.

Detta skydd gäller i tre år från den dag då din nya Land Rover levereras till dig, oavsett körsträcka.

Rostskyddsgaranti

Om det uppstår rost på din Land Rovers kaross kommer berörda plåtar att repareras eller bytas ut kostnadsfritt på en Land Rover Serviceverkstad.  

Detta skydd gäller i sex år från den dag då din nya Land Rover levereras till dig, oavsett körsträcka och eventuella ägarbyten.


BC Sweden AB - Arenagatan 8 B - 215 33 Malmö